Kankerverwekkende stoffen

 

Van tijd tot tijd verschijnen er berichten in de media waarin een relatie wordt gelegd tussen bepaalde vormen van kanker en het kappersberoep. Meestal gaat het hierbij om de veiligheid van haarkleurproducten.

In het verleden - vooral vóór 1980 - zijn in deze producten kleurstoffen gebruikt die momenteel niet meer zijn toegestaan. Met name voor een aantal verbindingen uit de groep van de zogenoemde ‘azo-kleurstoffen’ is vastgesteld dat zij kunnen leiden tot een verhoogd risico op blaaskanker en/of non-Hodgkin lymfklierkanker. Leveranciers verzekeren dat deze kleurstoffen nu niet meer voorkomen in haarkleuringen of andere cosmetische producten.

Regelgeving voor kankerverwekkende stoffen in cosmetica

In Europa zijn de eisen met betrekking tot de veiligheid van cosmetica vastgelegd in de Cosmeticaverordening. De verordening bevat onder meer een lijst van verboden bestanddelen. Daarnaast zijn er specifieke criteria opgenomen voor CMR-stoffen. CMR staat voor: Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (ze kunnen het erfelijk materiaal in het lichaam veranderen) en Reprotoxisch (giftig voor de voortplanting van de mens). Stoffen die als zodanig zijn geclassificeerd mogen niet in cosmetica worden gebruikt.