Luchtweg-allergie

 

In kapsalons komen drie typen luchtwegallergenen voor, die in principe aanleiding kunnen geven tot allergische luchtwegaandoeningen:

  • Persulfaten uit stuivende blondeerpoeders
  • Latex-eiwitten, geadsorbeerd aan zetmeelpoeder op gepoederde latexhandschoenen
  • Henna-haarkleuring (poedervormig)

Verschijnselen

Een luchtwegallergie kan zich uiten in:

  • allergische rhinitis (neusontsteking)
  • allergische bronchitis
  • allergisch astma

Vooral allergisch astma kan invaliderend zijn en kan het onmogelijk maken om het werk in kapsalons voort te zetten. Het inademen van een minieme hoeveelheid van het allergeen (bijvoorbeeld aanwezig door verontreinigde werktafels) kan bij een gesensibiliseerde kapper al klachten geven.

Vóórkomen van luchtwegallergieën bij kappers

In de kappersbranche gaat de meeste aandacht uit naar persulfaten in ontkleuringsproducten. Het belang van latexeiwitten is vooral uit andere branches bekend maar kan ook in kapsalons een rol spelen. Dit is één van de redenen waarom vinyl handschoenen worden aanbevolen.

Persulfaat-astma

De kennis over (allergisch) persulfaat-astma onder kappers is beperkt. Er zijn enkele gevallen bekend, maar het betreft voornamelijk casuïstiek. Dwarsdoorsnedestudies (d.w.z. metingen op één moment in de tijd) geven een onderschatting van het probleem, als gevolg van een ‘healthy worker effect’: degenen met persulfaat-astma verlaten het vak en worden daardoor niet getraceerd.

‘Latex-astma’

Het ontstaan van een latexallergie ten gevolge van het inademen van zetmeelpoeder met latexeiwitten is in de kappersbranche een onderschat probleem. Het zetmeelpoeder is daarbij afkomstig van gepoederde latexhandschoenen. Pas bij extreem lage concentraties latexeiwitten in de lucht wordt sensibilisatie met zekerheid voorkómen. Het is echter niet bekend wat de bijdrage aan het aantal gevallen van latexallergie is van respectievelijk huidcontact met latexhandschoenen en inademing van poeder met latexeiwitten.

Dit probleem heeft in de gezondheidszorg al grote bekendheid. Volgens gegevens van de Kapperspoli komt latexallergie echter ook bij kappers nog regelmatig voor. Kappers wordt aangeraden géén latexhandschoenen te gebruiken, maar nitrilhandschoenen, of bij het wassen vinylhandschoenen met een lange manchet.

Henna

‘Henna’ is een plantaardige haarkleurstof, die wordt gewonnen uit de Hennastruik (Lawsonia mermis). Er zijn uit de literatuur enkele gevallen bekend van allergisch astma als gevolg van blootstelling aan Hennapoeder.

Let op! Black henna

In hennatatoeages zit soms PPD, dit is wettelijk niet toegestaan. Helaas worden dergelijke tatoeages toch regelmatig aangeboden in bijvoorbeeld vakantieoorden in exotische landen. Heeft een kapper of klant (ooit) een hennatatoeage laten aanbrengen, wees dan extra voorzichtig bij het kleuren van het haar. De kans is namelijk groot dat hij ongemerkt een overgevoeligheid heeft ontwikkeld.

Lees alles over Haarkleurproducten en PPD