Handschoenen

 

Het dragen van handschoenen is noodzakelijk om de huid van de kapster te beschermen tegen ‘nat werk’, en tegen irriterende en allergene stoffen uit haarcosmetica.

Een foutief handschoengebruik door kappers kan echter ook tot een risico leiden voor het ontwikkelen van huidklachten en wel op de volgende twee manieren:

  • een gebrek aan bescherming door het niet-consequent dragen van handschoenen
  • huid belastende factoren als gevolg van de handschoen zelf

Wat dit laatste betreft, moet aan de volgende aspecten worden gedacht:

Transpiratie

Transpiratie in kunststoffen handschoenen is een bekend probleem. Het leidt tot blootstelling van de handen aan vocht, wat weer leidt tot snellere uitdroging en een grotere doorlaatbaarheid van de huid. Het afwisselen van taken kan de tijdsduur dat handschoenen moeten worden gedragen beperken.

‘Occlusie’ van verontreinigingen of vocht

Wanneer handschoenen aan de binnenkant vervuild raken met irriterende of sensibiliserende stoffen (of vocht), dan resulteert dit in een nog intensiever contact hiervan met de huid (occlusie). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als:

  • de handen niet goed worden afgedroogd voordat de handschoenen worden aangetrokken
  • vervuiling van de werkomgeving op is getreden door producten die in de salon worden gebruikt
  • dezelfde handschoenen meerdere malen worden gebruikt
  • handschoenen worden gebruikt die al door anderen zijn gedragen
  • handschoenen worden gebruikt die in de salon hebben gelegen, in plaats van in de verpakking

Allergene (latex) bestanddelen

Handschoenen uit natuurrubber, ofwel latexhandschoenen (door kappers ook wel aangeduid als ‘chirurgische handschoenen’), bevatten latexeiwitten waartegen relatief vaak sensibilisatie optreedt. Het probleem is met name bekend in de gezondheidszorg, maar komt ook bij kappers nog regelmatig voor. In het algemeen hebben ‘gepoederde’ latexhandschoenen een nog wat hoger risico, door de inademing van latexeiwit via poeder in de lucht. Helaas bevatten ook handschoenen van synthetisch rubber (nitril) en PVC sensibiliserende stoffen. Door het vaker dragen van handschoenen zien we hier meer allergieën optreden.