Nat werk

 

Nat werk is in vele branches de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van contacteczeem, óók in de kappersbranche. Voorbeelden van andere branches zijn: schoonmakers, verpleegkundigen en werknemers in de voedingsindustrie.

Water doet de huid opzwellen, wanneer de huid weer opdroogt krimpen de huidcellen weer. Door het zwellen en krimpen beschadigt de tussenstof tussen de huidcellen waardoor de doordringbaarheid voor andere huid beschadigende factoren toeneemt. Bovendien komen in de huid zogenoemde cytokines vrij, die een ontstekingsreactie in gang zetten die de huidbarrière verder aantast. Daarnaast zorgt het verdampen van het laatste restje water van de huid ervoor, dat deze sneller uitdroogt dan gewoonlijk.

Onderzoek onder kappers heeft uitgewezen dat het verrichten van meer dan 2 uur ‘onbeschermd nat werk’ per dag het risico op ‘huidveranderingen’ ruwweg verdubbelt (ten opzichte van de groep die minder dan 2 uur onbeschermd nat werk verricht).

‘Nat werk’ komt in het kappersvak veel voor. Het gaat vooral om haren wassen en het uitspoelen van haarkleurproducten, permanentvloeistoffen en ontkleuringsproducten (blondeermiddelen). Ook het veelvuldig afwassen, wassen van de handen en het niet goed afdrogen is een bekende risicofactor. Leerling-kappers in kapsalons lopen een verhoogd risico, doordat zij vaak veel ‘natte’ werkzaamheden verrichten. In het Arboconvenant en de Beleidsregels voor de kappersbranche zijn richtlijnen opgenomen om de blootstelling aan nat werk te beperken.