Zwangerschap

 

Veel vrouwen besteden tijdens hun zwangerschap extra aandacht aan hun gezondheid en uiterlijk. Zwangere vrouwen maken zich vaak meer zorgen om hun gezondheid. Terecht, want zij hebben nu ook de verantwoordelijkheid voor het leven van het kindje in hun buik. Een zwangere kapster kan zich ongerust maken over het werken met kappersproducten. Hierover dient zij goed geïnformeerd te worden. In het algemeen kun je het volgende stellen:

Het gebruik van haarcosmetica is ook tijdens de zwangerschap veilig, mits de gebruiksaanwijzingen strikt worden gevolgd, en voldoende aandacht wordt besteed aan correct handschoengebruik (huidcontact) en voldoende ventilatie (inademing).

Kun je veilig cosmetica gebruiken tijdens de zwangerschap?

Ja. Cosmetica moeten volgens de wet voor iedere gebruiker veilig zijn, dus ook voor zwangere vrouwen. De cosmeticawetgeving verplicht fabrikanten om het cosmeticaproduct te beoordelen op veiligheid. Deze gegevens over de veiligheid worden vastgelegd in het zogenoemde productinformatiedossier. In de veiligheidsbeoordeling wordt onder meer rekening gehouden met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, kinderen en zwangere vrouwen. Ook haarkleurproducten kunnen dus tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding veilig worden gebruikt. Uiteraard is het van groot belang dat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig wordt opgevolgd.

Het kan gebeuren dat de huid anders op cosmeticaproducten reageert onder invloed van zwangerschapshormonen. Op het gezicht kan door zwangerschapshormonen een zogenoemd zwangerschapsmasker ontstaan. Dit is een verkleuring van de huid, meestal rond de ogen. De huid is gevoeliger voor de zon, waardoor een zwangerschapsmasker onder invloed van zonlicht nog zichtbaarder kan worden. Het gebruik van zonneproducten en/of de schaduw opzoeken, is dan verstandig.

Eventuele andere reacties zijn niet te voorspellen en moeten vrouwen dan ook proefondervindelijk ervaren. In de meeste gevallen kunnen vrouwen gewoon dezelfde producten gebruiken als vóór hun zwangerschap.

Mocht een product minder geschikt zijn voor gebruik tijdens de zwangerschap, dan staat dat op het etiket aangegeven.