Behandeling

 

Als een kapper eenmaal een huidaandoening heeft opgelopen, dan is het cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium de klachten te herkennen, en te starten met behandeling en advies. Als men er vroeg bij is, kan uitval vaak worden voorkómen.

Hoe langer een kapper echter doorloopt met een beginnende huidaandoening, hoe groter de kans dat zich een allergie ontwikkelt. In het algemeen is de kans dat een allergisch eczeem geneest beduidend kleiner dan de kans dat een irritatief eczeem geneest.

Herkennen handeczeem

In zijn algemeenheid kan (contact-) eczeem worden herkend aan roodheid, jeuk, bultjes, blaasjes, kloofjes of schilfers op de huid. Daaraan voorafgaand kan een ‘droge huid’ een indicatie zijn dat klachten ontstaan. Bij kappers begint het eczeem vaak aan de vingertoppen, tussen de vingers of onder een ring. Echter, ook in het gezicht (b.v. aan de oogleden) kunnen de klachten zich openbaren, bijvoorbeeld als een kapper met verontreinigde handen in de ogen heeft gewreven.
Er bestaan twee hoofdtypen van huidaandoeningen bij kappers:

1. Irritatief eczeem
2. Allergisch eczeem

Op grond van de uiterlijke verschijningsvorm kan géén onderscheid worden gemaakt tussen irritatief en allergisch eczeem. Een allergisch eczeem kan zich wel onderscheiden doordat al snel na het contact met het allergeen een huidreactie optreedt. Een irritatief eczeem zal zich na een blootstellingsvrije periode pas weer na enige tijd ontwikkelen. Voor het herkennen van een allergisch eczeem zijn allergietests nodig.

Voor het herkennen van handeczeem bij kappers zijn diverse methoden beschikbaar:

  • Klinisch onderzoek door bedrijfsarts, huisarts of dermatoloog
  • Vragenlijsten
  • ‘Huidscreening pictionnaire’

Klinisch onderzoek van individuele werknemers door bedrijfsarts, huisarts of dermatoloog vindt plaats als een medewerker zich meldt met een vermoedelijke huidaandoening. Ook kan het worden ingezet in het kader van Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) bij relatief kleine groepen, b.v. uit één of enkele kapsalon(s). Voor grote groepen is klinisch onderzoek veelal te tijdrovend en duur.
Bedrijfsartsen, huisartsen of dermatologen kunnen voor ondersteuning gebruik maken van diverse expertisecentra en aanvullende informatiematerialen.

Vragenlijstonderzoek

Vragenlijstonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van onderzoek naar het vóórkomen van huidaandoeningen bij grotere groepen, al dan niet in het kader van een PAGO. De ervaring heeft echter geleerd dat vragenlijsten niet erg betrouwbaar zijn, omdat het lastig is de verschijnselen van een huidaandoening voldoende duidelijk en eenduidig te omschrijven voor de doelgroep. Vragenlijsten geven daarom vaak een onderschatting van het voorkomen van huidaandoeningen. Ook kan vragenlijstonderzoek vaak niet voorspellen hoe groot de kans is dat een kapper een huidaandoening ontwikkelt. Voor meer informatie over vragenlijsten ten bate van het herkennen van huidaandoeningen kan men terecht bij het NECOD; het Nederlands Kenniscentrum Arbeidsdermatosen.

Huidscreening pictionnaire of ‘Handeczeemtest’  

Om de nadelen van vragenlijsten te ondervangen, is een screeningsinstrument ontwikkeld dat is gebaseerd op foto’s van huidaandoeningen. Kappers en anderen zijn goed in staat om aan de hand van de foto’s de toestand van hun eigen huid te beoordelen. De betrouwbaarheid blijkt beduidend beter dan die van vragenlijsten. Hiermee kan de huidscreening pictionnaire gebruikt worden als:

  • ‘Zelfscreening instrument’ door kappers
  • PAGO-instrument, door b.v. bedrijfsartsen
  • Instrument in de anamnese door huisartsen

De Huidscreening pictionnaire is verkrijgbaar bij de Kapperspoli bij het Centrum voor Huid en Arbeid. De handeczeemtest voor kappers is beschikbaar op www.healthyhairdresser.nl.

Allergietests

Vaststellen of een kapper een allergisch eczeem heeft, kan uitsluitend door middel van een allergietest door een dermatoloog. Deze wordt uitgevoerd door middel van priktests of lapjesproeven. Hierbij wordt de te onderzoeken stof een bepaalde tijd met de huid in contact gebracht, waarna de huidreactie wordt beoordeeld.

Voor de dermatoloog is in dit kader de volgende informatie beschikbaar:

  • Een overzicht van de voornaamste allergenen in de kappersbranche op deze website
  • Een veel gebruikte standaard-testreeks voor de kappersbranche op deze website
  • Advisering door de telefonische Helpdesk van de Kapperspoli in Arnhem
  • Informatie over de samenstelling van kappersproducten op het etiket van elk product

De contactpersoon bij de leverancier van een haarcosmeticaproduct kan helpen met informatie omtrent de samenstelling van een specifiek product