Leerling-kappers

 

Leerling kappers en stagiaires in een kapsalon lopen een extra groot risico op het ontwikkelen van een huidaandoening. Stagiaires en leerling-kappers voeren vaak een groot deel van de ‘natte’ werkzaamheden uit:

  • Haren wassen
  • Uitspoelen van haarkleuringen, blondeermiddelen en permanentvloeistoffen

Beginnende kappers zijn vaak erg jong: 16-17 jaar. Zij zijn meestal nog niet zo mondig dat zij bij hun baas of collega’s aandringen op een andere werkwijze of andere arbo-maatregelen.

‘Nat werk’ is één van de voornaamste oorzaken van huidaandoeningen bij kappers. Leerling-kappers en stagiaires verdienen daarom extra aandacht:

  • Let op een goede taakroulatie in de salon, zodat ‘natte’ werkzaamheden worden verdeeld
  • Geef extra aandacht aan leerling kappers en stagiaires in het kader van voorlichting en begeleiding met betrekking tot het voorkómen van huidaandoeningen
  • Doe een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van de werkgever en de meer ervaren kappers en kappers