Ongevallen

 

Aanwijzingen voor wat men moet doen bij zgn. ‘ongewilde gebeurtenissen’ zijn te vinden op de productbladen op deze website.

Eerste hulp bij acute blootstelling

Wat te doen als een kapper bijvoorbeeld een spetter haarverf in haar oog krijgt of een grote hoeveelheid blondeerpoeder inademt, is te lezen op de productbladen op deze website. De informatie is ingedeeld naar productsoort. In elke salon moet een bedrijfsverbandtrommel aanwezig zijn (zie Oranje-kruis).

Lees hier wat je moet doen bij een ernstige allergische reactie.

Brand

Op de productbladen is per productsoort te vinden welke blusmiddelen zijn toegestaan op het moment dat er brand uitbreekt. Extra aandacht is natuurlijk geboden voor de aërosols. In elke kapsalon hoort een blusapparaat aanwezig te zijn.

NVIC

Het NVIC, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, is 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar voor artsen met vragen over vergiftigingen. Het NVIC beschikt over de raamrecepturen van alle cosmetica. Artsen kunnen daarmee snel over de juiste behandeling geïnformeerd worden. Voor artsen is het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum te bereiken onder telefoonnummer: (030) 274 88 88.