Persoonlijke hygiëne

 

Persoonlijke hygiëne en huidverzorging kunnen bijdragen aan het voorkómen van huidklachten.

Sieraden

Net als onder afsluitende handschoenen, kunnen zich onder ringen en armbanden vocht en irriterende of allergene stoffen ophopen. Dit leidt tot ‘occlusie’ en tot een verhoogd risico op huidklachten. Bij kappers ziet men nogal eens dat eczeem inderdaad begint onder een ring.

Veel kappers dragen nog ringen of andere sieraden aan handen of armen tijdens het werk. Het is sterk aan te raden om handsieraden de hele werkdag af te doen. Verboden is het dragen van handsieraden tijdens nat werk of werkzaamheden met haarcosmetica (Arbocatalogus voor het kappersbedrijf).

Huidverzorging

Als de kapper haar handen regelmatig verzorgt met een neutrale, niet te vette crème, beschermt dit tegen het ontstaan van handeczeem. Handcrèmes onderhouden en/of herstellen de barrièrefunctie van de huid. Zij:

 • Beschermen de huid tegen uitdroging
 • Kunnen een ontvette of uitgedroogde huid herstellen
 • Vergemakkelijken het reinigen van de huid

Het is aan te bevelen een handcrème te gebruiken: 

 • Vóór het werk
 • Elke keer na het wassen van de handen
 • In pauzes
 • Ná het werk

Let op: Een handcrème mag nooit als vervanging voor handschoenen worden beschouwd. De zgn. ‘barrier creams’ beschermen niet tegen irriterende of allergene stoffen.

Handreiniging

Wanneer de handen in contact zijn gekomen met haarcosmetica, dan moeten ze worden gewassen. Té vaak wassen kan echter ook tot klachten leiden, net als alle andere ‘natte’ werkzaamheden. Enkele eenvoudige aanbevelingen kunnen het risico verminderen:

 •  Was de handen alléén als er contact is geweest met haarcosmetica, of als ze vuil zijn
 •  Was de handen zo veel mogelijk zonder zeep
 • Gebruik een zo mild mogelijke zeep als dit nodig is
 • Droog de handen na het wassen zeer goed af, vooral ook tussen de vingers
 • Gebruik een schone handdoek, of liever nog (zachte) papieren wegwerp handdoeken
 • Draag geen ringen. Water en zeep kunnen hieronder achterblijven