Vervangen

 

Vervanging houdt in: het kiezen van een andere stof of een ander product waarmee nog wel dezelfde behandeling kan worden uitgevoerd. Bij vervanging wordt de chemische stof (in een product) vervangen door een minder schadelijke stof. Is dit niet het geval, dan kan nog sprake zijn van aanpassing van het product.

Voorbeelden van vervanging in de kappersbranche zijn:

  • Vervanging van ‘zure permanentvloeistoffen’ door neutrale of alkalische permanent. Het sterke allergeen GTG (glyceryl thioglycolaat) is hier vervangen door andere, minder sterke allergenen zoals ATG of thiolactic acid. Met de Nederlandse leveranciers van professionele haarcosmetica is overeengekomen dat ‘zure’ permanentvloeistoffen niet meer worden geleverd. In Duitsland bestaat eenzelfde overeenkomst met de leveranciers. Deze vervanging is tevens vastgelegd in de Beleidsregel voor allergene belasting in de kappersbranche.
  • Vervanging van nikkelhoudende scharen door nikkelvrije of -arme scharen. Een bestaande nikkelallergie - b.v. ontstaan door het dragen van oorringen - kan leiden tot contacteczeem wanneer met scharen wordt gewerkt die nikkel afgeven. Er bestaan diverse typen scharen die ofwel nikkelvrij zijn of weinig nikkel afgeven, o.a. door het toepassen van kunststof handgrepen.
  • Vervanging van oxidatiekleuring door tijdelijke haarkleurmiddelen (zie Productbladen). Door deze vervanging wordt blootstelling aan het allergeen PPD voorkómen. Echter, eigenlijk is er hier geen sprake van een gelijkwaardige vervanging. Tijdelijke kleuringen houden slechts een beperkt aantal wasbeurten stand, en de ‘grijshaardekking’ is niet te vergelijken met die van oxidatiekleuringen.