Voorkom vrijkomen

 

Zonder de producten zelf aan te passen kan ook door het gebruiken van gesloten systemen huidcontact of inademing worden voorkomen. In kapsalons zijn hiervoor nog niet veel mogelijkheden. Twee voorbeelden:

Gesloten meng- en doseer-apparaat voor haarkleuringen

Er zijn apparaten op de markt waarmee haarkleurproducten kunnen worden gedoseerd en gemengd, zonder dat contact met de huid optreedt.

Gesloten blondeerpoeder-dispenser

Industriële ontwerpers van Well Design hebben het plan opgevat om een apparaat te ontwikkelen waarmee blondeerpoeders automatisch kunnen worden gedoseerd én gemengd met de vloeibare component. Blootstelling aan (meer of minder stuivend) blondeerpoeder wordt hiermee verminderd. Ook de verspreiding van het poeder over de werkruimte wordt verminderd. Hiermee neemt de kans dat een kapper een persulfaat-allergie ontwikkelt af.

Ventilatie

In kapsalons komen diverse bronnen van luchtverontreinigende stoffen voor, zoals:

 • Haarsprays (oplosmiddelen/drijfgassen, lakdeeltjes)
 • Stuivende blondeerpoeders/ ontkleuringsproducten (stofdeeltjes met persulfaten, waterstofperoxide)
 • Haarkleuringen (waterstofperoxide, oplosmiddelen)
 • Conditioners, lotions (oplosmiddelen)
 • Gels, mousses e.d. (oplosmiddelen)

Daarnaast bevatten vrijwel alle producten die worden toegepast parfums.

Ventilatie in de salon is nodig om te voorkomen dat:

 • De luchtconcentraties van stoffen uit producten gedurende de dag oplopen
 • De temperatuur oploopt
 • De luchtvochtigheid teveel oploopt (er wordt veel met warm water gewerkt)
 • De concentratie kooldioxide als gevolg van de uitademingslucht van personeel en klanten teveel oploopt

Dit verkleint de kans op luchtweg-irritaties, hoofdpijn en oogirritaties, of dat men klaagt over een ‘bedompte lucht’ of de aanwezigheid van teveel ‘luchtjes’.

In kapsalons is daarom vooral ruimteventilatie nodig. ‘Piekblootstellingen’ aan bijvoorbeeld haarsprays komen ook voor, maar effectieve plaatselijke afzuiging is moeilijk te realiseren voor kappers die al werkend om hun klant heen lopen. Plaatselijke afzuiging kan wél worden overwogen op die plaatsen waar vaak producten worden aangemaakt: de product-bereidingsruimte.

Eisen

De ventilatienorm voor kapsalons wordt uitgedrukt als het “minimale aantal kubieke meters verse lucht per uur'' dat moet worden toegevoerd. Deze hoeveelheid kan op drie manieren worden berekend; hierbij moet de hoogste uitkomst als norm worden gebruikt:

 • Het aantal stoelen in de salon x 43 (m3/h)
 • Het aantal vierkante meters vloeroppervlak x 7 (m3/h)
 • Het aantal personen (klanten + personeel) x 31 (m3/h).
 • Van de leverancier van het ventilatiesysteem kan een schriftelijke garantie worden gevraagd dat het systeem aan de ventilatienorm voldoet. Andere indicatoren zijn:
 • Blijft de luchtvochtigheid tussen de 30% en 70%?
 • Blijft de concentratie kooldioxide onder de “Hygiënische ventilatienorm’’ van 1200 ppm?
 • Klagen medewerkers of bezoekers over luchtjes, bedomptheid of luchtwegirritaties?

Voor plaatselijke afzuiging in kapsalons bestaan geen vast omschreven normen, maar in het onderdeel Productbereidingsruimte is hierover meer te lezen.

Ventilatiesystemen

In kapsalons worden verschillende typen ruimteventilatie aangetroffen:

 • Natuurlijke ventilatie: ramen, deuren, ventilatieroosters.
 • Mechanische ruimteventilatie. De meest eenvoudige uitvoering hiervan is een simpele raamventilator
 • Mechanische ruimteventilatie met luchtbehandeling (‘airco’)
 • Recirculerende elektrostatische filters

Natuurlijke ventilatie kan in bepaalde gevallen voldoende zijn om verontreinigde lucht te verversen. Men is hierbij echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden: windrichting, windsterkte, temperatuur, luchtvochtigheid. Ook de plaatsing van de ramen, deuren en ventilatieroosters is cruciaal. In veel gevallen zal de ventilatienorm niet kunnen worden gehaald door uitsluitend natuurlijke ventilatie. In de zomer zal natuurlijke ventilatie lang niet altijd voldoende zijn om het klimaat (m.n. de temperatuur) te beheersen.

Mechanische ruimteventilatie kan in aanvulling op de natuurlijke ventilatie bijdragen aan het voldoen aan de ventilatienorm. Een simpele raamventilator zal niet voldoende zijn. Om ook het klimaat voldoende te beheersen zal luchtbehandeling moeten plaatsvinden: verwarming in de winter en koeling in de zomer.

Recirculerende elektrostatische filters worden in veel kapsalons toegepast. Mits goed onderhouden, zijn ze effectief in het wegvangen van deeltjesvormige verontreiniging van met name haarlak-deeltjes.