Voorlichting

 

Ondersteuning en behandeling

De bedrijfsarts, huisarts, dermatoloog of arbeidshygiënist die behoefte heeft aan ondersteuning of meer informatie, kan op diverse plekken terecht.

‘Protocol allergenen’ voor arbodiensten

In het kader van het Arboconvenant voor de kappersbranche, wordt gewerkt aan een ‘protocol allergenen’, voor arbodiensten. Het protocol zal informatie bevatten over:

 • Signalering van klachten
 • Doorverwijzing
 • Behandeltrajecten
 • Reïntegratietrajecten

De Kapperspoli

De Kapperspoli adviseert bedrijven over de veiligheid van producten en werkprocedures en de toepassing van screeningmethodes voor vroegtijdige onderkenning en interventie (de Huidscreening pictionnaire of ‘Handeczeemtest’). Arbodiensten worden geadviseerd in het case management bij werknemers met werkgerelateerde huidaandoeningen. Verder wordt ondersteuning verleend aan Arbodiensten en UVI's (Uitvoerende Instanties) bij het opzetten en uitvoeren van reïntegratieprogramma's bij langdurend ziekteverzuim. De expertise van het centrum op het gebied van handeczeem bij kappers inspireerde de branchevereniging ANKO in 1992 tot samenwerking, waarna in 1994 de Kapperspoli als onderdeel van het centrum van start ging. De kapperspoli richt zich op de aanpak van eczeem bij kappers. Dit gebeurt primair door bronaanpak, en verder door adviezen over veiliger werktechnieken, persoonlijke beschermingsmiddelen en optimale medische behandeling. De Kapperspoli onderhoudt contacten met werkgevers, werknemers, producenten van haarcosmetica en opleidingsscholen.
Zie www.huidenarbeid.nl/kapperspoli


Kappers met een huidaandoening kunnen - direct of na doorverwijzing door huisarts, bedrijfsarts of dermatoloog - bij het centrum terecht voor:

 • Behandeling van kapperseczeem
 • Allergietests
 • Gericht advies omtrent veiliger werkmethoden en huidbescherming

Behandeling en advies van de Kapperspoli wordt soms vergoed door de ziektekostenverzekering. Werkgever en werknemer zouden dit kunnen nagaan bij hun zorgverzekeraar.
Professionals (bedrijfsartsen, dermatologen, huisartsen, arbeidshygiënisten) kunnen bij de Kapperspoli terecht voor o.a.:

 • Advies omtrent veiliger werkmethoden en huidbescherming
 • Advies over relevante allergenen t.b.v. allergietests
 • Advies over behandeling van kapperseczeem

Iedereen - kappers met of zonder klachten, en professionals - kan voor professioneel advies bij de Kapperspoli terecht.

Nederlands Kenniscentrum Arbeidsdermatosen (NECOD)

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeidsdermatosen is opgericht met steun van de overheid, en maakt deel uit van een netwerk van kenniscentra, met als spilpunt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NECOD wil kennis over arbeidsrelevante huidproblematiek zoals eczemen en de daarbij een rol spelende irritantia en allergenen vergaren, bundelen, ontwikkelen, toegankelijk maken en verspreiden. Het Kenniscentrum maakt deel uit van het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc). Doelgroepen van het NECOD zijn m.n. bedrijfsartsen, dermatologen, huisartsen en arbeidshygiënisten. Op de website van het NECOD is meer informatie te vinden over de volgende diensten en activiteiten:

 • Allergenenbank en register
 • Communicatie en kennistransfer met regionale samenwerkingsverbanden
 • Consultatiefunctie: patiëntenverwijzing naar gespecialiseerde arbeidsdermatologische spreekuren: begeleiding en reïntegratie
 • Poolen van allergietest-data met Europese connecties
 • Melding en registratiesysteem ziektegevallen (ADS-project)
 • Onderwijs en nascholing

Praktijkgids ‘Huid en Arbeid’ voor huisartsen en bedrijfsartsen

Het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem heeft een praktische gids ontwikkeld, die met name is gericht op de huisarts en bedrijfsarts. De gids geeft een beschrijving van:

 • Werkgerelateerde huidaandoeningen in het algemeen
 • Oorzakelijke factoren
 • Interventiestrategieën
 • De Prognose van werkgerelateerde huidaandoeningen
 • Epidemiologie, registratie en screeningsonderzoek
 • Diagnoses


De gids bevat vele foto’s van werkgerelateerde huidaandoeningen in diverse beroepen.
Bestel de gids.

Healthy Hairdresser

Healthy Hairdresser is de naam van de campagne die de kappersbranche in het kader van het Arboconvenant voert, om vooral huidaandoeningen en RSI in de kappersbranche terug te dringen. Ga naar de website van de Healthy hairdresser.

Vakbonden

Ook FNV MOOI en CNV Vakmensen geven informatie over arbeidsomstandigheden in de kapsalon.

ANKO

Ook het ledenblad van de branche-organisatie ANKO bevat regelmatig artikelen over arbo-zaken in de kapsalon.

Kapperspoli Helpdesk

Bij de helpdesk van de Kapperspoli kunnen kappers en werkgevers persoonlijk advies krijgen over handeczeem, behandeling, veilige werkwijzen en producten.

Nederlandse Cosmetica Vereniging

De NCV is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van cosmetica, ofwel producten voor de persoonlijke verzorging. Hieronder worden niet alleen producten voor de dagelijkse verzorging verstaan, bijvoorbeeld deodorant, shampoo en tandpasta, maar ook producten zoals make-up en haarkleuringen.