Risico-inventarisatie & -Evaluatie

 

Preventie begint bij de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een RI&E inventariseert op een systematische wijze de arbeidsrisico’s in het bedrijf. In aansluiting op de RI&E moet een Plan van Aanpak worden gemaakt, waarin concrete plannen worden vastgelegd die de arbeidsomstandigheden in de organisatie moeten verbeteren. Op grond van Artikel 4.2 van het Arbobesluit is een bedrijf vanaf een bepaald aantal werknemers, verplicht een RI&E uit te voeren.

  • Heb je voor minder dan 40 uur per week medewerkers en leerlingen in dienst dan moet je wel een RI&E en Plan van Aanpak hebben maar hoef je die niet te laten toetsen bij de arbodienst.
  • Heb je meer dan 40 uur per week maar minder dan 26 medewerkers in dienst? En maak je gebruik van deze door het Steunpunt RI&E erkende RI&E? Dan moet je de RI&E en het Plan van Aanpak hebben, maar hoef je deze niet te laten toetsen door de arbodienst. Voorwaarde is wel dat je een kapsalon hebt en dat je de RI&E en het Plan van Aanpak in de salon beschikbaar hebt.
  • Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan moet de RI&E en het Plan van Aanpak getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst.

Er zijn vele digitale en schriftelijke instrumenten (veelal vragenlijsten) beschikbaar waarmee een RI&E kan worden uitgevoerd. Op de site www.rie.nl staat een overzicht. De meeste instrumenten zijn te weinig specifiek om het risico op huidaandoeningen in een specifieke kapsalon in te schatten. Daarom is door de kappersbranche een branchespecifieke-RI&E ontwikkeld. Deze is beschikbaar via www.rie.nl en www.healthyhairdresser.nl.