Blondeer- en ontkleuringsproducten

 

1 Productbeschrijving

Stuifvrij poeder, granulaat, pasta, emulsie of welke vorm dan ook te gebruiken in combinatie met een oxidatieproduct voor het ontkleuren of blonderen van haar. 

2 Ingrediënten

Stuifvrij poeder
Ingrediënten Max. %
Ammonium / natrium / kalium persulfaten 70
Vulmiddelen (bijv. natrium / magnesium silicaten, sodium carbonate) 50
Oliën 15
Bevochtigers (bijv. sodium lauryl sulfate) 15
PH-regelaar (bijv. sodium metasilicate) 15 *

Ammonium hydroxide afsplitsers (bijv. ammonium chloride, diammonium phosphate)

12
Viscositeitregelaars (bijv. guar gom) 5
Additionele ingrediënten (bijv. kleurstoffen, complexeermiddelen) 5

* pH-waarde: 10 < pH < 11 bij 1% poeder in water

 

Emulsie
Ingrediënten Max. %

Anionogene / non-ionogene oppervlakteactieve stoffen

(bijv. ammonium laureth sulfate, laureth-12)

60
Emulgerende stoffen (bijv. vetalcoholen) 30
Zepen (bijv. ammonium oleate) 30
Ethanol en/of isopropanol (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 20
Oplosmiddelen (bijv. propylene glycol)  20
Ammonium hydroxide 4
Parfum 1

Additionele ingrediënten (bijv. kleurstoffen, complexeermiddelen, haar conditionerende stoffen)

5
 
Aqua (=water) tot 100

pH-waarde van de emulsie: 8 - 10

pH-waarde van de verschillende mengsels: 9,5 – 11,5.

3 Gevaarsaspecten

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan leiden tot luchtwegklachten, van chronische verkoudheid tot astma-achtige klachten.

4 Eerste-hulpmaatregelen

Ogen: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten); vervolgens eventuele contactlenzen verwijderen. Daarna naar een arts brengen.

Huid: Huid met veel water afspoelen. Bij huidirritatie contact opnemen met een arts.

Intensief inademen: In de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid) naar een arts begeleiden.

Inslikken: Mond laten spoelen, een glas water laten drinken en naar een arts brengen.

In acute gevallen kan de arts voor meer informatie terecht bij het NVIC.

5 Brand

Poeder/granulaat bevordert brand van andere stoffen. Niet met brandbare materialen zoals hout en papier in contact brengen in verband met ontbrandingsgevaar. Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6 Opslag

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Vermijd open vuur en warmtebronnen. Gescheiden opslaan van overige brandbare stoffen. Sluit de verpakking na gebruik direct. Gebruik uitsluitend de originele verpakking en bewaar de producten niet in een andere verpakkingsvorm.

7 Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming

Zorg voor goede ventilatie en draag goed passende vinylhandschoenen. Gebruik alleen stuifvrije producten om verspreiding van poeder te voorkomen. 

8 Opruimen en afval

Restanten na menging met oxidatieproduct niet bewaren maar direct wegspoelen.

Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen. Voorkom het verwijderen van droog poeder in verband met brandgevaar. Niet opzuigen, vegen of anderszins droog opnemen.

Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

9 Opmerkingen

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product. 

Niet mengen met reducerende middelen, zoals permanentvloeistoffen.

Bij een eerste behandeling een gevoeligheidstest (laten) doen.