Hairspray aerosols (spuitbus), glansproducten

 

1 Productbeschrijving

Haarlak in spuitbus.

2 Ingrediënten

Ingrediënten Max. %
Ethanol en/of isopropanol (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 95
Drijfgassen (bijv. dimethyl ether, propane, butane, isobutane)  90
Oplosmiddelen (bijv. acetone, vluchtige siliconen) 25

Polymeren, polymeren (bijv. PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer)

9
Neutraliseermiddelen (bijv. aminomethyl propanol)  
Additionele ingrediënten (bijv. UV filters, vitaminen) 2
Weekmakers (lanoline derivaten, silicone olie)  2
Conserveermiddelen 1
Parfum 1
Aqua (=water) tot 100

3 Gevaarsaspecten

Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.

Explosiegevaar bij brand (houder onder druk).

Intensieve blootstelling kan tot luchtwegirritaties leiden.

4 Eerste-hulpmaatregelen

Ogen: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten); vervolgens eventuele contactlenzen verwijderen. Daarna naar een arts brengen.

Huid: Huid met veel water afspoelen. Bij huidirritatie contact opnemen met arts.

Intensief inademen: In de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid, ademnood) naar een arts brengen.

In acute gevallen kan de arts voor meer informatie terecht bij het NVIC.

5 Brand

Poeder- of koolzuurblusser. Informeer de brandweer over de aanwezigheid van aerosols.

6 Opslag

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.

Als de opgeslagen hoeveelheid per (werk)ruimte meer dan 25 kg of liter bedraagt, is de richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen (CPR 15-1) van kracht. Hierbij worden de stoffen die in een werkruimte aanwezig zijn voor een goede bedrijfsvoering niet meegerekend.

7 Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming

Voorkom inademen. Voorkom contact met de ogen. Niet spuiten in de richting van een vlam, gloeiend voorwerp, haardroger of föhn. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Bij gebruik niet roken. Zorg voor voldoende ventilatie.

8 Opruimen en afval

Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

Na gebruik niet doorboren of verbranden.

9 Opmerkingen

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.