Permanentvloeistoffen en gladmakende producten

 

1 Productbeschrijving

Alkalische vloeistof of gel gebruikt voor permanente omvorming van het haar, altijd gevolgd door een fixatie/neutralisatiebehandeling (zie Productblad 3).

2 Ingrediënten

Ingrediënten Max. %

Reductiemiddelen:

- ammonium thioglycolate 

- cysteine HCl

 

13*

10 

Ammonium zouten (bijv. ammonium bicarbonate) 7
Basische stoffen (bijv. ammonium hydroxide of amines) 5
Diammonium dithiodiglycolate 6
Additionele ingrediënten (bijv. viscositeitregelaars, emulgerende stoffen) 3
Anionogene / niet-ionogene / amphote / kationogene ³ (met een ketenlengte groter dan of gelijk aan) C12 oppervlakteactieve stoffen (bijv. cocamidopropyl betaine, 3dicetyldimonium chloride) 3
Polymeren (bijv. acrylates copolymer, polyquaternium-11) 3
Siliconen (bijv. amodimethicone) 3
Parfum 1
Kleurstoffen 1
Blindeermiddelen (bijv. styrene/PVP copolymer) 1
Complexeermiddelen 1
Aqua (=water) tot 100

Voor aerosols: drijfgassen (bijv. dimethyl ether, propane, butane, isobutane)

10

pH-waarde: 7 - 9,5

* ≤ 11% berekend als thioglycolzuur.

3 Gevaarsaspecten

Irriterend voor de ogen.

Irriterend voor de huid bij langdurig contact. 

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor aerosols:

Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.

Explosiegevaar bij brand. (houder onder druk)

4 Eerste-hulpmaatregelen

Ogen: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten); vervolgens eventuele contactlenzen verwijderen. Daarna naar een arts brengen.

Huid: Huid met veel water afspoelen. Verontreinigde kleding en handdoeken verwijderen. Bij huidirritatie contact opnemen met arts.

Inslikken: Mond laten spoelen, een glas water laten drinken en naar een arts brengen.

In acute gevallen kan de arts voor meer informatie terecht bij het NVIC.

5 Brand

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

Voor aerosols:

Poeder- of koolzuurblusser. Informeer de brandweer over de aanwezigheid van aerosols.

6 Opslag

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

Voor aerosols:

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50 °C. 

Als de opgeslagen hoeveelheid per (werk)ruimte meer dan 25 kg of liter bedraagt, is de richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen (CPR 15-1) van kracht. Hierbij worden de stoffen die in een werkruimte aanwezig zijn voor een goede bedrijfsvoering niet meegerekend.

7 Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming

Zorg voor goede ventilatie en draag goed passende vinylhandschoenen. Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid.

8 Opruimen en afval

Bij morsen met veel water opnemen of wegspoelen.

Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

Voor aerosols:

Na gebruik niet doorboren of verbranden.

Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

9 Opmerkingen

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.