Shampoos

 

1 Productbeschrijving

Product voor de reiniging en de verzorging van het haar en de hoofdhuid.
 

Ingrediënten

Max. %

Anionogene oppervlakteactieve stoffen (bijv. natrium/ammonium/TEA lauryl sulfaat, natrium/ammonium/TEA laureth sulfaat)  

30

Amphotere oppervlakteactieve stoffen (bijv. betaïne derivaten)

20

Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen (e.g vetzuur alkanolamiden)

15

Viscositeitregelaars (bijv. propylene glycol, PEG)

10

Kationogene oppervlakteactieve stoffen ³C12 (bijv.stearamidopropyl dimethylamine, distearyldimonium chloride)

5

Haarconditionerende stoffen (bijv. silicone derivaten, cysteïne derivaten, cellulose derivaten, vetzuuresters)

5

Additionele ingrediënten (bijv. UV-filters, parelmoerstoffen,
blindeermiddelen)

5

Conserveermiddelen

1

Complexeermiddelen (bijv. dinatrium EDTA)

1

Aqua (=water) tot

100

Voor aerosols: drijfgassen (bijv. dimethyl ether, propane,
butane, isobutane
)

10


3 Gevaarsaspecten

Voor aerosols:
Kan ontvlambaar tot zeer licht ontvlambaar zijn.
Explosiegevaar bij brand (houder onder druk).

4 Eerste-hulpmaatregelen

Ogen: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten); vervolgens eventuele contactlenzen verwijderen. Daarna naar een arts brengen.
Huid: Huid met veel water afspoelen. Bij huidirritatie contact opnemen met arts.
Inslikken: Mond laten spoelen, een glas water laten drinken en naar een arts brengen.
 
In acute gevallen kan de arts voor meer informatie terecht bij het NVIC.

5. Brand

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.
 
Voor aerosols:
Poeder- of koolzuurblusser. Informeer de brandweer over de aanwezigheid van aerosols.

6 Opslag

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.
 
Voor aerosols:
Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
 
Als de opgeslagen hoeveelheid per (werk)ruimte meer dan 25 kg of liter bedraagt, is de richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen (CPR 15-1) van kracht. Hierbij worden de stoffen die in een werkruimte aanwezig zijn voor een goede bedrijfsvoering niet meegerekend.

7 Voorkomen van blootstelling en persoonlijke bescherming

Draag goed passende vinylhandschoenen bij veelvuldig gebruik.

8 Opruimen en afval

Bij morsen met water opnemen of wegspoelen.
Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.
 
Voor aerosols:
Na gebruik niet doorboren of verbranden.
Houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

9 Opmerkingen

Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.