Beleidsregels Kappers

 

In de Arbocatalogus zijn de volgende bepalingen opgenomen om huid- en luchtwegklachten te voorkomen:

Allergene belasting wordt veroorzaakt door het werken met cosmetische producten met chemische en plantaardige ingrediënten en wordt versterkt door langdurig contact met water. Bij de werkzaamheden van de kapper, zoals wassen, kleuren, blonderen, permanenten en stylen wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan cosmetische producten met chemische ingrediënten. Bij deze werkzaamheden wordt men bloot gesteld aan de (schadelijke) ingrediënten die zich in producten als kleuring, blondeermiddelen en permanentvloeistoffen bevinden. Huidcontact en inademing van dergelijke stoffen kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben, nu of later.

Of en welke chemische of plantaardige ingrediënten schadelijk zijn kan per persoon verschillen, het risico geldt voor iedereen. Voor plantaardige ingrediënten geldt ook dat er een allergische reactie kan ontstaan, al geven onderzoekers aan dat dit risico veel kleiner is dan bij chemische ingrediënten.

Huidaandoeningen door allergene belasting

 1. Contacteczeem (ook wel ‘kapperseczeem’ genoemd)  is een vaak voorkomende beroepsziekte bij kappers. Door langdurige en /of regelmatige irritatie van de huid kan kapperseczeem ontstaan. Het eczeem wordt opgebouwd bijvoorbeeld door langdurige blootstelling van de huid aan water. Hierdoor raakt de huid verweekt en beschadigd, waardoor o.a. schadelijke ingrediënten makkelijker binnendringen, zoals permanentvloeistoffen, fixatieproducten, verf, blondeerproducten, shampoo etc . Dit kan op zich al een eczeem geven, maar vergroot ook nog eens de kans op het ontwikkelen van een contact allergisch eczeem. Ook het dragen van hand- en polssierraden kan een risicofactor vormen, omdat vocht en irriterende bestanddelen hieronder kunnen achterblijven. Het dragen van hand- en polssierraden tijdens het werk met water en cosmetische produkten dient vermeden te worden.De oorzaak en de ernst van het eczeem bepaalt de kans op herstel. Meestal is het met de juiste maatregelen mogelijk om het vak te blijven uitoefenen.
 2. Een andere huidaandoening is nikkelallergie. Deze kan ontstaan door intensief contact met nikkel dat zich in kappersmaterialen en/of sierraden/piercings bevindt. Op dit moment speelt nikkelallergie een ondergeschikte rol bij kapperseczeem, door aangepaste wetgeving, goede voorlichting en afspraken.
 3. Een allergie voor haarkleurmiddelen met daarin PPD kan ontstaan na gebruik van een tijdelijke tatoeage (hennatatoeage) met daarin PPD. PPD ofwel Para-PhenyleneDiamine wordt gebruikt om de henna kleur donker of zwart te maken. De hoeveelheid PPD in de haarkleurmiddelen maakt niet uit, het geldt ook als de hoeveelheid PPD voldoet aan de Europese regelgeving.

Let op!

PPD zit soms in black hennatatoeages, iets wat wettelijk niet is toegestaan. Helaas worden dergelijke tatoeages toch regelmatig aangeboden in bijvoorbeeld vakantieoorden in exotische landen. Heeft iemand dus (ooit) een hennatatoeage laten aanbrengen, dan dient hij extra voorzichtig te zijn bij het kleuren van het haar. De kans is namelijk groot dat de persoon ongemerkt een overgevoeligheid heeft ontwikkeld.

Herkennen van PPD: Natuurlijke henna ruikt naar hooi, grenenhout of naar etherische olie. Henna met PPD is geurloos of ruikt chemisch. Een (zwarte of donkere) henna tatoeage die korter dan 1 uur hoeft in te werken, is per definitie verdacht van PPD.

Luchtwegirritatie en allergie door allergene belasting

Bepaalde producten en werkzaamheden kunnen leiden tot irritatie en ontsteking van de luchtwegen. Denk hierbij aan: het verwerken van blondeerpoeder, het aanmaken en gebruiken van permanentvloeistoffen en kleurproducten en het gebruik van spuitbussen. Daarnaast kan dit  luchtwegaandoeningen als astma en bronchitis verergeren.

Oplossingen op het gebied van allergene belasting om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken vallen uiteen in drie categorieën:

 • Werkplek
 • Werkmethoden
 • Voorzieningen

De productbereidingsruimte moet voldoen aan:

 • Wanden aan minimaal 3 zijden. De wanden zijn tenminste 175cm hoog. Als in de productbereidingsruimte gerichte afzuiging wordt toegepast, mogen de wanden lager zijn dan 175 cm
 • Scheidingswanden aan beide zijkanten van de werkruimte zijn dieper dan de diepte van het werkblad
 • Werkvlakken en wanden zijn vlak en glad en van goed reinigbaar en niet poreus materiaal
 • Gemakkelijk toegankelijke wastafel met stromend water, die alleen gebruikt wordt bij de werkzaamheden in de productbereidingsruimte, waar ook de handen kunnen worden gereinigd gedroogd en verzorgd
 • Verbod op bewaren en bereiden en nuttigen van  eten en drinken en verbod op roken in de productbereidingsruimte

Alternatief:

De zzp-er en de ambulante kapper wordt geadviseerd om de producten in een geventileerde ruimte klaar te maken met stromend water. Deze ruimte wordt niet gebruikt voor het bewaren, bereiden en nuttigen van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld kan een badkamer hiervoor dienen

Algemeen/wassen

 • Beperk “nat” werk tot maximaal 30 minuten per uur.  Een kapper mag per uur maximaal 30 minuten nat werk verrichten, tenzij gewerkt wordt met vloeistofdichte handschoenen, die geen allergische reactie oproepen.  Onder nat werk wordt o.a. verstaan: haren wassen en uitspoelen, nat haar knippen, het aanbrengen en uitspoelen van vloeistoffen en handen wassen.
 • Beperk het dragen van handschoenen tot  maximaal 4 uren per dag Wegwerphandschoenen mogen niet worden hergebruikt
 • Draag, bij “nat” werk en alle werkzaamheden met haarcosmetica, geen pols- en handsieraden
 • Maak voor het mengen en bereiden van producten gebruik van de productbereidingsruimte en van goede handschoenen voor eenmalig gebruik. Deze handschoenen zijn gemaakt van nitril, zijn poedervrij en vrij van rubberversnellers en in alle voorkomende maten beschikbaar

Handschoenen

 •  Gebruik vloeistofdichte handschoenen die goed aansluiten en gemaakt zijn van een materiaal dat geen allergische klachten veroorzaakt zoals PVC of nitril
 •  Gebruik handschoenen met een lange manchet van PVC bij het wassen van het haar
 •  Gebruik handschoenen van nitril bij het verven, permanenten of blonderen van het haar
 •  Voor iedereen zijn er voldoende handschoenen, in alle voorkomende soorten en maten, aanwezig om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren
 •  Handschoenen zijn altijd poedervrij
 •  Handschoenen zijn altijd gemaakt van een materiaal waaraan geen rubberversnellers zijn toegevoegd

Knippen en snijden

Gebruik bij het knippen en snijden nikkelvrij of nikkelarm kappersgereedschap.

Knippen/kleuren

Knip het haar zo veel mogelijk voordat het gekleurd wordt.

Permanenten

 • Permanentvloeistoffen die GTG (glycerylthioglycolaat) bevatten zijn niet toegestaan.
 • Gebruik  permanentvloeistoffen in z.g. one-unit verpakking.
 • Bij gebruik van doordruksystemen waarbij de vloeistof in een gesloten verpakking gemengd wordt, mag dit ook buiten productbereidingsruimte plaatsvinden.
 • Maak bij het bereiden, opbrengen, neutraliseren en uitspoelen van permanentvloeistoffen en het uithalen van wikkels gebruik van handschoenen voor eenmalig gebruik. Deze handschoenen zijn gemaakt van nitril, zijn poedervrij en vrij van rubberversnellers.

Kleuren

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van haarkleuring in een gesloten spuitbussysteem of een ander gesloten doseer- en mengsysteem.
 • Als haarkleuring uit een tube wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze aan de buitenkant schoon blijft.
 • Maak bij het bereiden, mengen, opbrengen en uitspoelen van haarkleuring en kleurspoelingen gebruik van handschoenen voor eenmalig gebruik. Deze handschoenen zijn gemaakt van nitril, zijn poedervrij en vrij van rubberversnellers.

Blonderen

 • Blootstelling van huid en luchtwegen aan blondeermiddel en verspreiding van blondeermiddel in de salon wordt vermeden door stofvorming bij het aanmaken van blondeermiddelen te voorkomen door gebruik te maken van niet-stuivende blondeermiddelen of door gebruik te maken van een gesloten doseer- en mengsysteem, of de blondeermiddelen klaar te maken onder gerichte of punt afzuiging.
 • Maak bij het aanmaken, opbrengen en uitspoelen van blondeermiddelen gebruik van handschoenen voor eenmalig gebruik. Deze handschoenen  zijn gemaakt van nitril, zijn poedervrij en vrij van rubberversnellers.

Opbrengen van haarlak/spray

 • Maak bij het opbrengen van haarspray/lak waar mogelijk gebruik van een pompverstuiver.
 • Gebruik bij het opbrengen van spray niet meer dan strikt noodzakelijk en spuit alleen direct op het haar.

Dit moet gebeuren in een goed geventileerde ruimte. Hiervoor geldt een ventilatienorm.

Alternatief:

De ambulante kapper brengt de haarlak/spray die niet in een pompverstuiver zit aan in een geventileerde ruimte, bijvoorbeeld de badkamer.

Ventilatie

De eisen die aan de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats worden gesteld staan in het Arbobesluit (Artikel 6.2. Luchtverversing)

 • Op de arbeidsplaats, waar werknemers werkzaam zijn, is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.
 • Luchtverversing mag zowel via de mechanische manier (ventilator) als via de natuurlijke weg plaatsvinden, zolang er geen hinderlijke tocht ontstaat.
 • De norm voor ventilatie (weergegeven in kubieke meters lucht per uur) is de grootste uitkomst van één van de volgende drie rekensommen:

aantal stoelen in de salon x 43;

aantal vierkante meters vloeroppervlak x 7;

aantal personen (klanten en personeel) in de salon x 31.

 • Daarbij moet de verse lucht van buiten worden aangevoerd, verontreinigde lucht moet naar buiten worden afgevoerd.

Alternatief:

De ambulante kapper wordt geadviseerd om in overleg met de klant te zorgen voor voldoende frisse lucht om in te werken. Dat kan in overleg met de klant bijvoorbeeld door het openen van ramen. Vermijd hierbij wel tocht.  Is het niet mogelijk om ramen te openen of een andere vergelijkbare oplossing toe te passen, dan zorgt de ambulante kapper voor voldoende afwisseling van werkzaamheden en extra pauzes om buiten een luchtje te scheppen.

De schaar

 • Deze is voorzien van een (eventueel verwijderbare) pinksteun
 • De pinksteun is dusdanig geplaatst (of kan geplaatst worden) dat een neutrale stand (vier vingers op één lijn) van de hand wordt bereikt
 • De schaar is nikkelvrij of nikkelarm. Nikkelarm betekent dat een product maximaal 0,5 μg/cm 2/week aan nikkel of nikkelcomponenten afgeeft.
 • Om te testen of een schaar nog scherp genoeg is kan een natte tissue doorgeknipt worden. Lukt dit niet, dan moet de schaar geslepen worden.

Het is aan te bevelen een offset schaar te gebruiken. Door de offset positie van de ogen van de schaar vermindert de spanning op de hand-spieren en reduceert de kans op overbelasting.

Lees de letterlijke tekst van de Arbocatalogus beschikbaar via Healthy Hairdresser.