REACH

 

Het veiligheidsinformatieblad geeft de professionele gebruiker van een product, informatie over de gezondheidsrisico’s en de te nemen maatregelen. Kappers vragen fabrikanten of leveranciers van cosmetica regelmatig om veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) bij de producten te leveren. Volgens de REACH-verordening, REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen, hoeven deze bladen voor cosmetica echter niet opgesteld te worden.

Het verstrekken van (veiligheids)informatie is uiteraard wel in het belang van de fabrikant of leverancier. Vandaar dat er productbladen zijn gemaakt, die op deze website zijn opgenomen. De fabrikant of leverancier verstrekt deze informatie ook via de productinformatie, gebruiksaanwijzing en via waarschuwingen die bij de producten horen.