Wetgeving & veiligheid

 

Het produceren en op de markt brengen van cosmetica kan niet zomaar, het is aan strenge regels gebonden. Wie in Nederland producten op de markt brengt, krijgt te maken met verschillende soorten wet- en regelgeving. Voor cosmetica bestaat specifieke wetgeving: de Europese Cosmeticaverordening. Kern van deze wetgeving is:

Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

Als gevolg hiervan geldt dat ieder cosmeticaproduct uitvoerig is beoordeeld op veiligheid, vóórdat het op de markt komt. Om te bepalen of een product veilig is, moet de fabrikant een risicobeoordeling uitvoeren. Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit, en niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm. Op het etiket dienen waarschuwingen die nodig zijn voor veilig gebruik duidelijk te worden vermeld.

De Nieuwe Voedsel en waren Autoriteit (NVWA) houdt toezicht of fabrikanten zich daadwerkelijk aan de wet houden.