Wat staat er op het etiket?

 

Hieronder kun je lezen welke informatie op het etiket te vinden is. Of download de folder ' Wat vertelt het etiket van een cosmeticaproduct?' .

Productnaam

De omschrijving van het product, bijvoorbeeld shampoo, scrubzout en dagcrème.

Functie product

De functie van het cosmeticaproduct moet op de verpakking vermeld worden, tenzij deze al blijkt uit de aanbiedingsvorm (verpakking) of productnaam.

Fabrikant/importeur

Op ieder cosmeticaproduct leest u de naam van de fabrikant/importeur die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product.

Contactadres

Op de verpakking of het etiket van ieder cosmeticaproduct wordt een contactadres vermeld. Verplicht is het adres van degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. Vaak staat er een Nederlands adres op. Meestal verwijst dit adres naar de klantenservice van het betreffende cosmeticabedrijf. U kunt hier met vragen, klachten of opmerkingen over een product terecht.

Tegenwoordig wordt dit adres vaak aangevuld met een websiteadres. U vindt daar aanvullende informatie over het cosmeticabedrijf en haar producten.

Het Europees adressenregister biedt u de mogelijkheid om in contact te komen met cosmeticabedrijven in de lidstaten van de EU. Via deze weg kunt u cosmeticabedrijven om bepaalde informatie vragen over een cosmeticaproduct.

Vaak treft u ook naast de bedrijfsnaam een plaatsnaam aan die onderstreept is. Dit is informatie voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, want daarmee wordt aangegeven waar het productdossier ligt. 

Hoeveelheid

Op iedere verpakking of etiket van een cosmeticaproduct staat de nominale hoeveelheid van het product vermeld. Dit staat aangegeven in milliliters (ml) of gram (g). De ‘e’ bij de maat geeft aan dat die hoeveelheid nauwkeurig en volgens een wettelijke procedure wordt gecontroleerd. 

Gebruiksaanwijzing

Op de verpakking of het etiket van sommige cosmeticaproducten staat een gebruiksaanwijzing hoe u het product het beste kunt toepassen (in de Nederlandse taal). 

Land van productie

Wanneer een product buiten de Europese Unie is geproduceerd, dan staat dit op het product of de verpakking vermeld. Bijvoorbeeld ‘made in the USA’. 

Batch of codenummer

Ieder cosmeticaproduct moet voorzien zijn van een batch- of codenummer. Bijvoorbeeld: honderd liter shampoo die in dezelfde productieronde is gemaakt, wordt afgevuld in honderd shampooflessen. Deze honderd shampooflessen krijgen dan een uniek identiek batchnummer. Mocht er ooit twijfel bestaan over de kwaliteit van een product, dan kan eventueel worden nagegaan of dit voor de hele batch geldt. 

Streepjescode

Tegenwoordig staat op alle producten die in een winkel liggen een streepjescode (barcode). De code bestaat uit zwarte streepjes en witte openingen (spaties). Deze code wordt bij de kassa in de winkel voor een scanner gehouden die de code ‘leest’.

De computer vertaalt de streepjes vervolgens naar cijfers, die dan samen een nummer vormen. Dat nummer gaat naar de computer van de kassa, waarop vervolgens de prijs van het product verschijnt.

Claims

Een cosmetische claim is specifieke informatie over een product, bijvoorbeeld over de werking, eigenschappen of doelmatigheid van het product. Bijvoorbeeld ‘vocht inbrengend’, ‘anti-rimpelwerking’ of ‘long lasting’. Een claim zorgt ervoor dat een product opvalt tussen andere producten. De volgende gegevens kunnen een claim vormen: woorden, afbeeldingen, illustraties, merken of beschrijvingen die op producten zijn aangebracht of in reclame. Cosmetische claims moeten volgens de Cosmeticaverordening onderbouwd worden. Mits voldoende onderbouwd en controleerbaar in de productinformatie, zijn claims toegestaan. Anders mogen ze niet worden gebruikt.

INCI-namen

INCI staat voor: International Nomenclature Cosmetic Ingredient, oftewel Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten. INCI is ontwikkeld door de Europese en Amerikaanse cosmetica-industrie. INCI-namen zijn internationaal gestandaardiseerde namen voor stoffen, die in cosmetica worden verwerkt. Op het etiket wordt bij alle cosmetica de ingrediënten aangegeven met hun INCI-naam.

Doel van de ingrediëntvermelding is de gebruikers van cosmetica te informeren over de samenstelling van een product. Om het voor de consument overzichtelijk te houden is eenduidige vermelding van de ingredienten erg belangrijk. Voor veel ingrediënten zijn echter meerdere namen bekend, bijv chemische naam, handelsnaam of merknaam. Daarom is er voor alle stoffen in cosmetica besloten om deze aan te geven met hun INCI-naam. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer iemand overgevoelig is voor een bepaalde stof. Aan het etiket van een product kan hij dan bepalen of het product voor hem geschikt is.

Ook voor mensen die beroepsmatig met cosmetica werken, zijn INCI-namen een belangrijk hulpmiddel. Het stelt bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten, huisartsen en dermatologen in staat hun cliënten te adviseren over het gebruik van cosmeticaproducten.