ETIKET

 

Op het etiket van professionele schoonmaakmiddelen staat waarvoor en hoe u het product kunt gebruiken. Ook vindt u hier informatie die wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gevaarsinformatie en advies hoe u veilig omgaat met het product. Het gevaar dat vermeld wordt op het etiket heeft uitsluitend betrekking op het product zoals het in de verpakking zit. Zodra u het product met water verdunt, is het gevaar veel minder of soms helemaal niet meer aanwezig.