OVERIGE INFORMATIE

 

Op een etiket is ook vaak de volgende informatie terug te vinden:

  • Productnaam: de identificatie van het product
  • Productuitleg: om wat voor soort product gaat het, gepaard met eventuele claims van de fabrikant
  • Eigenschappen van het product: waar is het product voor geschikt?
  • Gebruiksaanwijzing
  • Hoeveelheidsaanduiding
  • Naam, adres en telefoonnummer leverancier
  • Batchnummer
  • Transportinformatie: bijvoorbeeld een UN-code dat de transport-identificatie van het product aangeeft.