PICTOGRAMMEN

Pictogrammen

Pictogrammen zijn bedoeld professionele gebruikers op een eenvoudige manier instructies te geven, hoe zij met bepaalde producten dienen om te gaan. Deze pictogrammen kunnen zijn aangebracht op het etiket, maar u kunt ze ook vinden in de werkplekinstructiekaart. De pictogrammen kunnen onderverdeeld worden in de volgende vier categorieën:

• Gevaarspictogrammen : deze geven aan wat het specifieke gevaar van het product is, zie het etiket voor een uitgebreidere uitleg 
• Pictogrammen die veiligheidsmaatregelen aanduiden 
• Pictogrammen die verboden aanduiden 
• Pictogrammen die aangeven waar het product voor is bedoeld: SIS-pictogrammen

Gevaarspictogrammen
Er zijn momenteel twee typen gevaarspictogrammen die u op de verpakkingen van professionele producten kunt terugvinden: ruitvormige pictogrammen met een rode rand en ruitvormige pictogrammen met een cijfer in de onderste hoek.

Wat betreft het eerste type gevaarspictogrammen, volgt deze uit de wetgeving voor het Indelen, Etiketteren en Verpakken (CLP). Hieronder vindt u een overzicht van CLP pictogrammen en hun betekenis.

CLP pictogrammen

exclam.gif
Schadelijk/Irriterend

acid_red.gif
Bijtend

skull.gif
Giftig

flamme.gif
Ontvlambaar

rondflam.gif
Oxiderend

Aquatic-pollut-red.gif
Milieugevaarlijk

silhouete.gif
Lange termijn gezondheidsgevaar

bottle.gif
Gasfles

De andere ruitvormige pictogrammen die u op de verpakking van professionele was- en reinigingsmiddelen kunt terugvinden, zijn pictogrammen vanuit de transportregelgeving. De pictogrammen die u in de professionele was- en reinigingsmiddelensector kunt vinden en wat deze pictogrammen betekenen vindt u in onderstaande tabel.

transport.png

pictos.png

Pictogrammen die verboden aanduiden:

veiligh.png