HOE HERKEN IK DE VEILIGHEID?

 

Professionele reinigingsmachines zijn voorzien van de letters CE op de machine. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent ‘in overeenstemming met de Europese regelgeving’. Het geeft aan dat de machine, volgens een eigen verklaring van de fabrikant, voldoet aan de wettelijke eisen (de Machinerichtlijn). De CE-markering is geen keurmerk, maar een wettelijke verplichting.

Het is hierbij belangrijk om na te gaan of de fabrikant/importeur van de machine aan de volgende eisen voldoet:

• hij beschikt over een verklaring dat de CE-markering terecht is 
• hij beschikt over een gebruiksaanwijzing van het product/de machine in de talen van het land van levering plus een extra taal (meestal Engels) 
• hij heeft een productdossier aangelegd. Bij calamiteiten kunnen autoriteiten dan (een deel van) het productdossier opvragen

Hoe wordt de veiligheid van machines gegarandeerd? 
Jaarlijks vindt een grondige inspectie van de machine plaats; de NEN 3140-keuring. De NEN 3140 is een norm die in Nederland aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties. De norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning.

De NEN-inspectie heeft tot doel het borgen van de veiligheid van de bediener en mensen en dieren in de directe omgeving. De leveranciers van machines, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) hebben een sticker ontwikkeld die op een goed zichtbare plaats op de machine wordt geplakt, de zogenaamde ‘keuringssticker’. Deze geeft duidelijkheid over het jaartal en de maand waarin de inspectie moet worden herhaald.

NEN 3140 Inspectie 
Voor machines in de institutionele schoonmaak en in industriële omgevingen is een veiligheidsinspectie van één keer per jaar vaak voldoende. Voor stofzuigers en vergelijkbare machines die bijvoorbeeld worden gebruikt in een schone en droge omgeving zonder veel risico’s, kan een keuringsfrequentie één keer per twee jaar worden gehanteerd. Officieel, volgens de NEN 3140, moeten machines periodiek worden geïnspecteerd, waarbij de frequentie afhangt van het risico (te bepalen volgens Bijlage T van NEN 3140). Dat betekent in de praktijk onder andere na iedere reparatie.

NEN 3140 Keuringssticker 
Dat de machine is gecontroleerd kan men aflezen aan de keuringssticker en het keuringsformulier. NEN 3140 geeft aan dat een machine op moment van inspectie voldeed aan de veiligheidseisen gesteld in de ARBO-wet op zowel elektrisch als functioneel gebied.

Het witte exemplaar wordt door het keurende bedrijf bewaard. Het tweede exemplaar (blauw) kan op een andere plaats worden bewaard, zoals in de administratie van een servicemonteur. De eigenaar van de machine dient het derde exemplaar (geel) te krijgen. Als de machine is goedgekeurd, wordt de sticker erop aangebracht. Op de sticker worden de maand en het jaar waarop de volgende keuring plaats dient te vinden, uitgeknipt.

Voorbeeld sticker

keuringssticker.jpg

Voorbeeld keuringsformulier

keuringsform.jpg