DESINFECTIEMIDDELEN

 

eisen voldoen om de veiligheid en werkzaamheid van deze producten te garanderen. Deze eisen zijn afhankelijk van het type biocide waaronder het product valt. In Europa zijn vier hoofdgroepen van biociden bepaald: desinfectiemiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en andere biociden. Elke groep is verdeeld in verschillende producttypen (PT). Zo is de hoofdgroep desinfectiemiddelen verdeeld in vijf PT’s:

PT1: Producten bestemd voor menselijke hygiëne
PT2: Desinfectiemiddelen die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
PT3: Dierhygiëne
PT4: Voedselhygiëne (voor mens en dier)
PT5: Producten voor het desinfecteren van drinkwater (voor mens en dier)

In de professionele schoonmaak worden desinfectiemiddelen uit elk van deze producttypen gebruikt. Uit PT1 worden bijvoorbeeld veel handdesinfectiemiddelen gebruikt. Deze zijn met name van belang om eventuele ziekteverwekkers, die tijdens het schoonmaakwerk op de handen kunnen zijn gekomen, te verwijderen. Uit de overige producttypen worden desinfectiemiddelen vooral gebruikt in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de gezondheidszorg en de veehouderij.

De voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tot deze tak van industrie behoren onder meer: slachterijen, vleeswarenfabrieken, zuivelfabrieken, consumptie-ijsfabrieken, visconservenfabrieken, frisdrankfabrieken brouwerijen, suikerwerkfabrieken, slagerijen, horecabedrijven, brood- en banketbedrijven, grootkeukens en snackbars. In deze bedrijven is men dagelijks intensief bezig met grote hoeveelheden voedsel en drinkwaren. Ondanks alle zorgvuldigheid en het werken volgens voorschriften, bestaat het risico dat producten besmet raken of door bederf worden aangetast. Een belangrijk aspect is het grote tijdsverschil tussen het moment van bereiding en het moment van consumptie.
Wanneer in dat tijdsbestek of reeds tijdens de bereiding niet alle hygiëne-maatregelen in acht zijn genomen, krijgen micro-organismen vrij spel, met alle nadelige gevolgen van dien. Om problemen te voorkomen, is het noodzakelijk dat gedurende het gehele proces werkoppervlakken, machines, transport- en leidingsystemen en ook vloeren, wanden en plafonds in de directe omgeving, na reiniging zorgvuldig worden gedesinfecteerd.

Gezondheidszorg
Medische instellingen en zorgcentra, zoals ziekenhuizen, verpleegtehuizen en bejaardentehuizen, gebruiken desinfectiemiddelen om te voorkomen dat patiënten, bewoners, verplegend personeel en bezoekers besmet raken door de aanwezige ziektekiemen. De doorgaans sterke concentraties micro-organismen in deze instellingen, de kwetsbaarheid van patiënten en bejaarde bewoners en de hoge bezoekfrequentie veroorzaken een groot infectierisico. Dit risico kan tot een zo laag mogelijk peil worden teruggebracht, als men zorg draagt voor het zeer goed schoonmaken en desinfecteren van de oppervlakken en materialen waarmee patiënten, bewoners, medewerkers en bezoekers in aanraking komen.

Veehouderij
In de veehouderij worden dieren op een veelal relatief klein oppervlak gehouden, zoals koeien, varkens, kippen, schapen en geiten. Door het intensieve karakter is de kans op infectie groot. Daarom is goed schoonmaken en desinfecteren in de veehouderij een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Meer informatie over de veiligheid van desinfectiemiddelen vindt u op de pagina Veiligheid.