EERSTE HULP MAATREGELEN

 

Het belangrijkste bij incidenten is dat u rustig blijft. Voor specifieke Eerste Hulp Maatregelen van de afzonderlijke producten moet u op het etiket kijken, of de algemene veiligheidsinstructie van de producten bestuderen. Onderstaande maatregelen zijn alleen van algemene aard.


Inslikken
Wanneer u een sterk vermoeden heeft dat iemand iets gedronken of gegeten heeft van een was- of reinigingsmiddel, dan kunt u onderstaande tabel gebruiken voor de eerste hulp.

Bij producten met een gevaarsymbool en/of bij grote ingeslikte hoeveelheden, moet onmiddellijk de huisarts gewaarschuwd worden. Bij overige producten kunt u bij twijfel, altijd contact opnemen met uw huisarts of het telefoonnummer op de verpakking.

Type product Voorbeelden Advies
Schuimend product Badschuim, shampoo, douchebad, zepen etc. Niet laten braken. Braken kan de situatie verergeren. Geef iets vets, bijvoorbeeld koffieroom, klontje boter, slagroom, mayonaise of volle melk. Dit voorkomt schuimvorming. Geen actieve kool (norit) toedienen.
Niet schuimend product Ammonia, bleekwater, schoonmaakazijn, ovenreiniger etc. Niet laten braken. Braken kan de situatie verergeren. Water laten drinken, één glaasje. Bij verminderd bewustzijn (slaperig, suf) nooit laten drinken. Slachtoffer moet zelf kunnen drinken. 
Geen laxeermiddel geven.
Petroleumbasis Benzine, lampolie, terpentine, wasbenzine etc. Niet laten braken. Niet iets vets geven. Mond spoelen met water.
Parfum-alcohol Parfums, alcohol, (brand)spiritus etc. Water laten drinken, één glaasje. Bij verminderd bewustzijn (slaperig, suf) nooit laten drinken. Slachtoffer moet zelf kunnen drinken. 
Laten braken. Prikkel de huig met de achterkant van een lepel. Zorg ervoor dat het braaksel niet in de longen kan komen. Alle braaksel opvragen in pan of teiltje (makkelijk meenemen naar arts of ziekenhuis. Bij kramp of verminderd bewustzijn nooit laten braken.
Zoete limonade of zoetigheid geven. Niet iets vets geven.

Bron: Gifwijzer

Als u naar de huisarts gaat, neem dan het product in de originele verpakking mee. De huisarts zal u waarschijnlijk de volgende vragen stellen:

• de naam van de stof, gedronken of gegeten (houd de verpakking bij de hand) 
• hoeveel het slachtoffer heeft binnengekregen 
• hoe laat het slachtoffer de stof heeft ingenomen 
• wat is de toestand van het slachtoffer (huilerig, misselijk of bewusteloos) 
• de leeftijd van het slachtoffer 
• heeft het slachtoffer gebraakt, neem de verpakking of plant mee (Neem ook het braaksel mee, vang dit op in pan of teiltje om het makkelijk mee te nemen) 
• noteer welke verschijnselen het slachtoffer heeft en op welk tijdstip

De arts kan vervolgens via het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informatie inwinnen over de giftigheid van het product en de te volgen behandeling.

De huid
Wanneer bijtende stoffen (zie het etiket) met de huid in aanraking komen, moet u de huid langdurig (10 – 15 minuten) spoelen met lauw water. Gaat u eventueel naar de huisarts bij twijfel en/of aanhoudende klachten.

De ogen
Als u spatten van een bijtende stof in de ogen krijgt, dan moet u de ogen langdurig (ca. 30 minuten) met lauw water uitspoelen, bijvoorbeeld met behulp van een handdouche. Denkt u er aan om ook onder de oogleden te spoelen. U kunt naar de huisarts gaan bij twijfel en/of aanhoudende klachten.

Inademing
Als u een product heeft ingeademd, kunt u het beste beginnen met het inademen van frisse lucht. Denkt u eraan dat de ruimte waaruit u weggaat eerst goed moet worden geventileerd, voordat andere mensen daar naar binnen gaan. U kunt naar de huisarts gaan bij twijfel en/of aanhoudende klachten.