HOE GEBRUIK IK BESCHERMINGSMIDDELEN?

 

De wet schrijft voor dat een reinigingsmiddel pas op de markt gebracht mag worden wanneer het veilig gebruikt kan worden. Dit betekent in eerste instantie dat de producten zo veilig mogelijk samengesteld moeten zijn. Maar een product moet natuurlijk wel blijven werken. Daarom moeten, om die veiligheid te garanderen, er in sommige gevallen maatregelen genomen worden. Bij voorkeur zijn dit technische maatregelen, zoals afzuiging. Soms gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld een mondkapje, handschoenen of een veiligheidsbril.


Niet vrijblijvend
Als de fabrikant persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijft, moeten deze ook daadwerkelijk worden toegepast. Wanneer de fabrikant bijvoorbeeld een bepaald type handschoen voorschrijft, moet dat type worden aangeschaft en gebruikt. Alleen als de werkgever kan aantonen en onderbouwen dat bepaalde voorgeschreven beschermingsmiddelen niet nodig zijn (bijvoorbeeld door een verschil in werkwijze), hoeven ze ook niet gebruikt te worden. Inspecteurs mogen nauwlettend toezien en handhaven op het correcte gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de schoonmaker kan hier dus op worden aangesproken.

Handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel
De meest voorgeschreven beschermingsmiddelen bij professionele reiniging zijn handschoenen. Voor de leverancier van een reinigingsmiddel is het een heel gepuzzel om te bepalen welk type handschoen moet worden voorgeschreven. Voor het ene ingrediënt heb je handschoenen van het type A nodig, voor het andere ingrediënt heb je type B nodig. Maar je kan natuurlijk niet twee handschoenen over elkaar heen dragen. 

De reden van een leverancier van reinigingsmiddelen om handschoenen voor te schrijven is om te zorgen dat de gebruiker voldoende beschermd is tegen de gevaarlijke eigenschappen van het product. Soms worden in de schoonmaaksector handschoenen gebruikt om andere redenen. Bijvoorbeeld om zichzelf te beschermen tegen het vuil dat men losmaakt of tegen langdurig contact met water.

Het juiste gebruik van handschoenen
Voordat u als gebruiker handschoenen aantrekt, controleert u of het de juiste zijn voor de klus. Denk hierbij aan materiaalsoort van de handschoen en de doorbreektijd. Controleer ook of de handschoenen nog heel zijn, dus geen scheurtjes, gaatjes of barstjes bevatten. Immers, deze maken dat maken dat er vloeistof binnen kan lopen, waardoor er toch contact met de huid plaatsvindt. In dat geval spant u het paard achter de wagen en creëert een onveilige situatie. Verder is van belang dat u de handschoenen over een droge huid aantrekt. Als u lang met handschoenen moet werken is het wellicht zelfs aan te bevelen de handen vooraf in te vetten.

Het uittrekken van handschoenen leidt soms tot vreemde situaties, die niet zonder gevaar zijn. Zo zijn er werknemers die heel voorzichtig één handschoen uittrekken, om vervolgens met de blote hand de andere handschoen uit te trekken. De juiste procedure is eerst de nog gehandschoende handen te wassen. Hierna worden de handschoenen met minimaal huidcontact uitgetrokken. Gebruik hiervoor eventueel een doek.

In het Veiligheidsinformatieblad (Vib) moeten bij de voorgeschreven handschoenen niet alleen de materiaalsoort, maar ook de doorbraaktijd worden vermeld. De doorbraaktijd is afhankelijk van het materiaal waar de handschoen van is gemaakt en het product waarmee gewerkt wordt. Let goed op dat u de doorbraaktijd van de door u gebruikte handschoenen nooit overschrijdt. Indien u lang met een product moet werken, wissel dan tijdig van handschoenen. 

Uiteraard dient u er voor te zorgen dat u de handschoenen na gebruik op de juiste manier weggooit, zodat u niet het risico loopt dat een collega ze aanziet voor ongebruikt. 

Bescherming tegen langdurig contact met water
Het is algemeen bekend dat wanneer u langdurig met uw handen in water zit, dit kan leiden tot een droge huid en huidirritaties. Om deze reden worden veelal (latex)handschoenen in de schoonmaakbranche gebruikt. Mocht u handschoenen alleen aan trekken om zich te beschermen tegen water, let dan op de volgende aspecten. Zorg er ten eerste voor dat er geen gaatjes, barstjes of scheurtjes in de handschoenen zitten. Zorg er ten tweede voor dat u uw handen niet te diep in de vloeistof steekt, waardoor er van bovenaf vloeistof in de handschoen kan komen. Immers, wanneer er vloeistof tussen huid en handschoenen blijft zitten dan vergroot u alleen maar het contact met water. In dat geval kunt u dan beter geen handschoenen dragen. Zorg er dus ook voor dat uw handen droog zijn wanneer u de handschoenen aantrekt.


Een bril als persoonlijk beschermingsmiddenBij het werken met sommige (vaak onverdunde) producten moet naast handschoenen, ook een veiligheidsbril worden gedragen. Ook een bril is essentieel onderdeel van veilig werken. Deze veiligheidsbril moet goed passend zijn. De zijkanten van de bril moeten goed aansluiten zodat de ogen worden beschermd tegen spatten. Een bril voorkomt ook dat een werknemer met zijn handen in zijn ogen kan wrijven. Bij het afzetten van de bril moet worden gezorgd dat de oogleden niet worden aangeraakt. Daarom is het zaak om eerst de handschoenen uit te trekken en dan pas de bril af te zetten.

Tips voor veilig werken!