TIPS VOOR VEILIG WERKEN

 

1. Controleer de handschoenen. Stel vast dat het de juiste zijn voor de klus, dat u de juiste maat heeft en dat de handschoenen niet beschadigd zijn.

2. Was en droog uw handen voordat u de handschoenen aantrekt. Trek NOOIT handschoenen aan over natte handen.

3. Vermijd contact met het product zoveel mogelijk en voorkom dat bij de boord vloeistof naar binnen kan komen.

4. Overschrijdt nooit de doorbraaktijd.

5. Als u beschadigingen constateert, ook tijdens het gebruik, neem dan onmiddellijk nieuwe handschoenen.

6. Was, voor u de handschoenen uittrekt, eerst de geschoeide handen en vermijdt huidcontact. Trek de handschoenen uit zonder de buitenkant met uw ongeschoeide handen aan te raken.

7. Gooi uw handschoenen op de juiste plaats weg.

8. Was en droog uw handen nadat u de handschoenen heeft uitgetrokken.

9. Mocht u last hebben van huidirritatie of een allergische reactie, raadpleeg dan een arts.