VEILIGHEIDSINFORMATIE

 

Instructies Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinstructies worden op verschillende manieren doorgegeven. Op de eerste plaats gebeurt dat via het etiket van een schoonmaakproduct. Voor consumentenproducten moet alle informatie om het product veilig te gebruiken, op het etiket vermeld worden. Voor professionele producten is het verplicht om daarnaast een Veiligheidsinformatieblad (Vib) te leveren. Het Vib is een communicatie-instrument tussen de leverancier van het schoonmaakmiddel en de werkgever van het schoonmaakbedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat een schoonmaakbedrijf aanvullende veiligheidsinformatie in de vorm van een zogenaamde GEIS ontvangt. In deze GEIS worden de voorwaarden voor het veilig gebruik van producten per gebruiksstap beschreven.

De werkgever is verplicht om de veiligheidsinformatie uit het Vib en een GEIS dat van belang is voor zijn werknemers om veilig met de producten te kunnen werken, te vertalen in werkplekinstructies. Deze instructies kunnen zowel mondeling als via bijvoorbeeld een werkplekinstructiekaart (Wik) doorgegeven worden. In beide gevallen moet de werkgever echter toetsen of deze instructies begrepen worden. Een belangrijk hulpmiddel bij het goed communiceren over het veilig werken met professionele schoonmaakmiddelen zijn pictogrammen. Pictogrammen zijn zowel terug te vinden op het etiket van het product als op Werkplekinstructiekaarten.