WETGEVING

 

Met betrekking tot het werken met gevaarlijke mengsels is in Nederland een aantal wetgevingen van belang:


• de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
• de Europese CLP-verordeningvoor het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke chemische stoffen of mengsels (Classification, Labelling & Packaging), en
• de Europese REACH-verordeningvoor het Registreren, Evalueren, Autoriseren en verbieden van CHemische stoffen

Met de komst van REACH worden er door het chemische bedrijfsleven veel data over stoffen verzameld. Ook wordt van deze stoffen beoordeeld of ze veilig te gebruiken zijn.