Lege spuitbussen kunt u bij het gewone huisvuil storten. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Is de spuitbus die u wilt weggooien niet leeg, en bevat deze een product dat tot het Klein Chemisch Afval behoort, zoals bijvoorbeeld verf, dan moet u de spuitbus ook als Klein Chemisch Afval behandelen. Raadpleeg voor meer informatie over hoe om te gaan met Klein Chemisch Afval de website van uw gemeente en/of de huisvuilkalender.

Dit hangt af van het type product. Een spuitbus met slagroom kan gerust door kinderen worden gebruikt. De inhoud spuit niet alle kanten op en bevat geen gevaarlijke stoffen. Wanneer het product echter verneveld wordt, zoals bij een verfspuitbus of haarlak het geval is, is het niet uit te sluiten dat het product in de ogen of longen terecht kan komen.  Om deze reden is het volgens de wet verplicht de volgende zin op de verpakking van elk product met gevaarlijke stoffen te vermelden: “Buiten bereik van kinderen bewaren”. Dit geldt niet alleen voor spuitbussen, maar voor alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten. 

De lege verpakking is gemaakt van blik, aluminium, glas of kunststof. Blikken spuitbussen zijn meestal opgebouwd uit een gelaste romp, waaraan een bodem en een kap zijn bevestigd door middel van een felsverbinding. De rompen zijn vaak al van tevoren bedrukt met een decoratie waarop onder meer wettelijk voorgeschreven teksten (zoals ’niet blootstellen aan een temperatuur van hoger dan 50° C’) zijn aangebracht.

Ja, bij gebruik volgens de voorschriften is de spuitbus een uiterst veilige verpakking. De spuitbus is een wettelijk zeer goed geregelde verpakkingsvorm. De spuitbus kent wel een paar spelregels. Een verpakking onder druk mag bijvoorbeeld nooit doorboord of verbrand worden. Daarnaast zijn sommige spuitbussen brandbaar. Ook dit staat duidelijk op het etiket van de spuitbus aangegeven.