Gezondheid

 

Bij gebruik volgens de voorschriften is de spuitbus een zeer veilige verpakkingsvorm. Wanneer gebruik je een spuitbus ‘volgens de voorschriften’? Dat verschilt per product. Een spuitbus met slagroom spuit bijvoorbeeld niet alle kanten op en bevat geen gevaarlijke stoffen.

Wanneer het product echter verneveld wordt, zoals bij een verfspuitbus of haarlak het geval is, is het niet uit te sluiten dat het product in de ogen of longen terecht kan komen. Daarom is het bij gebruik van een dergelijk product belangrijk om de ruimte waarin het product wordt gebruikt, te ventileren. Ook moet worden voorkomen dat het product in de buurt van het gezicht terechtkomt. Om deze reden is het volgens de wet verplicht de volgende zin op de verpakking van elk product met gevaarlijke stoffen te vermelden: “Buiten bereik van kinderen bewaren”. Dit geldt niet alleen voor spuitbussen, maar voor alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten.