Productveiligheid

 

Iedere ondernemer moet ervoor zorgen dat zijn producten geen risico opleveren voor de gebruiker. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van producten. Afhankelijk van de aard van het product en de branche kunnen er aanvullende regels zijn. Voor spuitbussen geldt bijvoorbeeld dat een verpakking onder druk nooit doorboord of verbrand mag worden. Daarnaast zijn sommige spuitbussen brandbaar. Deze zaken staan duidelijk op het etiket van de spuitbus aangegeven. Spuitbussen moeten voldoen aan de Europese Aerosolen Richtlijnen aan de Nederlandse Aerosolen Richtlijn. Of bedrijven zich houden aan de wet, controleert de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).