Risico versus gevaar

 

Voor iedere spuitbus geldt: vóórdat het op de markt komt, is het uitvoerig beoordeeld op veiligheid

Om te bepalen of een product veilig is, voert de fabrikant een risicobeoordeling uit. Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een mogelijk gevaarlijke stof zit. Hij beoordeelt dus niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm. 

De risicobeoordeling is gebaseerd op de eigenschap van een stof samen met de blootstelling aan die stof.

Sommige potentieel gevaarlijke stoffen in zuivere en geconcentreerde vorm kunnen dus wel worden toegepast, omdat ze geen risico veroorzaken dankzij de (lage) concentratie en de wijze van gebruik.