Europese Aerosolen wetgeving

Veiligheid voor mens en milieu heeft altijd prioriteit. Daarom moeten spuitbussen voldoen aan de wetgeving die er bestaat voor verpakkingen. Dat is in de eerste plaats de Europese Aërosolen Richtlijn.Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Drukverpakkingen. In deze wetgeving is onder meer vastgelegd hoe men spuitbussen moet etiketteren. Denk bijvoorbeeld aan de tekst ‘Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden’ waarvan elke spuitbuis moet zijn voorzien.

Bovendien moeten aërosolen voldoen aan de specifieke wetgeving die geldt voor de inhoud van de verpakking. Een bus haarlak moet bijvoorbeeld voldoen aan de cosmeticawetgeving, en een slagroomspuit moet voldoen aan specifieke wetgeving voor voedingsmiddelen