Nederlandse Aerosolen wetgeving


De Europese Aërosolen Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Drukverpakkingen. Een fragment uit de wetstekst:

• § 2. Aërosols
• Artikel 2

1.Het is verboden houders of aërosols te verhandelen die niet voldoen aan de veiligheidseisen bij dit besluit gesteld.
2.Het is verboden aërosols te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of aanduidingen.
3.Het is verboden koolzuur houdende drinkwaar te verhandelen anders dan in een verpakking die voldoet aan de veiligheidseisen bij of krachtens dit besluit gesteld.
Of fabrikanten voldoen aan de wet wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

  •   Handhaving Aerosol Richtlijn

De naleving van de wet Warenwetbesluit Drukverpakkingen, wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Producten die niet voldoen aan de wet, worden van de markt gehaald.