WAS- EN REINIGINGSMIDDELEN

Was- en reinigingsmiddelen zijn vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. In het belang van mens en milieu is het nodig om hier veilig mee om te gaan. Deze website kan u helpen om zelf te beoordelen of u vindt dat de veiligheid van was- en reinigingsmiddelen goed is geregeld door overheid en fabrikanten.

Is dit product veilig?

Ja, was- en reinigingsproducten zijn veilig – op voorwaarde dat ze op de juiste manier worden gebruikt.

Het etiket

Op het etiket van was- en schoonmaakmiddelen staat waarvoor en hoe u het product kunt gebruiken. Ook vindt u hier informatie die wettelijk verplicht is.

Gezondheid- en milieu

Gezondheid en milieu zijn niet los van elkaar te zien. Als u in een omgeving woont met veel milieuproblemen, zoals luchtvervuiling of vervuild water, kunt u problemen krijgen met uw gezondheid.

Productgroepen

n dit deel van de website kunt u meer lezen over de algemene kenmerken van was- en reinigingsmiddelen.

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies per productgroep aangegeven.

Werkzame stoffen

De ingrediënten in was- en schoonmaakmiddelen moeten op het etiket worden weergegeven volgens de Europese regelgeving voor was- en schoonmaakmiddelen.