Claims


Wanneer er een bewering op een verpakking of in reclame wordt gedaan, dan wordt dat een claim genoemd. Claims zijn gebonden aan een aantal regels. Zo is het verboden om op het etiket onwaarheden te verkondigen. De overheid ziet hierop toe. Ook zijn claims soms ‘beschermd’ tegen misbruik. Een voorbeeld zijn de gezondheidsclaims die door de Keuringsraad KOAG/KAG (www.koagkag.nl) getoetst worden.

Bij het uiten van claims van was- en schoonmaakmiddelen via de reclame, moeten fabrikanten rekening houden met de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie let erop of de reclame wel eerlijk is (voldoet aan de Code). U kunt de Milieu Reclame Code nalezen op www.reclamecode.nl.

Gezondheidsclaims
Op sommige producten zoals wasverzachters en afwasmiddelen staat een claim dermatologisch getest of parfumvrij.

Milieuclaims
Op de verpakkingen van was- en schoonmaakmiddelen wordt wel eens vermeld dat het product volledig biologisch afbreekbaar is. Een dergelijke opmerking is echter alleen zinvol als ook wordt aangegeven hoe en onder welke omstandigheden dat is bepaald, bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de stof volledig is afgebroken. Daarnaast schrijft de wet al voor dat alle oppervlakteactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen volledig biologisch afbreekbaar moeten zijn.

Fosfaatvrij is ook een milieuclaim die voor kan komen op was- en schoonmaakmiddelen.

Productclaims
Productclaims zijn bijvoorbeeld:

geschikt voor wol
voor een glanzende vaat
alkali-vrij