Andere gevaarsinformatie


Bij het vaststellen van het gevaar van een product, kan de leverancier tot de conclusie komen dat de samenstelling van zijn product niet gevaarlijk is. Hij hoeft dan volgens de wet geen waarschuwingszinnen of veiligheidsaanbevelingen te vermelden. In veel gevallen wil de leverancier de gebruikers toch adviezen geven zodat zij het product veiliger kunnen gebruiken. Lees hierover meer bij symbolen voor veilig gebruik.

Veel producten die voor de beroepsmatige gebruiker zijn bestemd, hebben een samenstelling die volgens de wet niet gevaarlijk is. Als er in deze producten wel een gevaarlijke stof verwerkt is, dan staat op het etiket de zin vermeld: 'Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.’ Deze zin wijst erop dat een werkgever een Veiligheidsinformatieblad kan opvragen bij de fabrikant die op het etiket vermeld staat.