Gevaarsinformatie


Was- en schoonmaakmiddelen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. In de wet is vastgelegd in welke gevallen er gevaarsinformatie (gevaarssymbolen en zinnen) op de verpakking vermeld moet worden. Dit hangt niet alleen af van de stoffen in het product, maar ook van de concentratie van gevaarlijke stoffen in het product. De gevaarsinformatie geldt voor het product zoals het in de verpakking zit. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden dat u een bepaald product voor gebruik altijd verdunt. In de wet wordt ook geen rekening gehouden met de kans op blootstelling aan de betreffende stoffen. Met andere woorden, het etiket zegt niets over het risico.

Om te bepalen welke gevaarsinformatie moet worden opgenomen op het etiket, stellen de producenten vast wat er in het ergste geval met het product kan gebeuren. Zij kijken hierbij eerst naar de gevaarseigenschappen van alle stoffen die in het product zitten. Daarna wordt een rekenmethode gebruikt om vast te stellen of het product op grond van de eigenschappen van stoffen ook gevaarlijk is. Er worden geen dierproeven gebruikt om het gevaar van een product vast te stellen. Wel worden er testen uitgevoerd om bijvoorbeeld te kijken of een product brandbaar of oxiderend is. 

De test- en rekenmethodes zijn opgenomen in de Stoffenrichtlijn en Preparatenrichtlijn. Door de handhavers wordt gecontroleerd of de producenten de juiste gevaarsinformatie op het etiket plaatsen.