Veiligheidsaanbevelingen


Op het etiket treft u ook veiligheidsaanbevelingen aan. Deze vertellen wat u moet doen om te voorkomen dat u aan het gevaar wordt blootgesteld.

Deze zinnen heten P-zinnen (Precautionary statements). Net als de waarschuwwingszinnen, zijn de P-zinnen genummerd en betekenen ze in alle Europese talen hetzelfde.

Een voorbeeld van een P-zin is 'Buiten bereik van kinderen houden' (P102)