Waarschuwingszinnen


Op het etiket treft u waarschuwingszinnen aan. Deze vertellen wat u moet doen om te voorkomen dat u aan het gevaar wordt blootgesteld.

Deze zinnen heten R-zinnen of H-zinnen. Ook zijn er nog speciale Europese waarschuwingszinnen: de EUH-zinnen. R-zinnen mogen tot midden 2015 op verpakkingen worden aangebracht en deze producten mogen worden verkocht tot 2017. De H-zinnen en EUH-zinnen mogen nu al op verpakkingen worden aangebracht en zijn verplicht vanaf midden 2015. 

Een voorbeeld van een R-zin is: 'Irriterend voor de ogen' (R36).
Een voorbeeld van een H-zin is: 'Veroorzaakt ernstige oogirritatie' (H319). 

Bekijk alle waarschuwingszinnen (R-zinnen)

Bekijk alle waarschuwingszinnen (H- en EUH-zinnen)