Inhoud


Op een product staat de inhoud van het product vermeld. Dit staat aangegeven in milliliters (ml), liters (l), kilogram (kg) of gram (g).

e.gif


Het ℮-teken (ook EEG-teken of geschat-symbool genoemd) is een teken dat lijkt op een kleine letter ‘e’. Het symbool geeft aan dat de aangegeven inhoud van de verpakking maximaal een bepaalde hoeveelheid scheelt met de werkelijke inhoud.