Europees Ecolabel


Het officiële Europese Milieukeurmerk van de EU, ‘Europees Ecolabel’ (ook wel ‘The Flower’), kent een vignet toe aan producten die binnen hun productgroep voldoen aan criteria die de Europese Commissie heeft vastgesteld. Dit keurmerk beoordeelt onder andere:

  • of het product geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu of die slecht biologisch afbreekbaar zijn
  • op de hoeveelheid verpakkingsafval die ontstaat
  • op veiligheid
  • op instructies voor een correct gebruik met betrekking tot het milieu


Ook wordt altijd gelet op de prestaties van het product, de functionele criteria. Producten die wel aan de milieucriteria voldoen maar duidelijk minder goed werken dan andere producten, krijgen geen Europees Ecolabel. Het keurmerk wordt afgegeven door een onafhankelijke instantie.
Men kan op verschillende consumentenproducten een Ecolabel aantreffen, van schoenen tot matrassen en van verven tot schoonmaakmiddelen. Meer (Engelstalige) informatie leest u op www.eco-label.com.

ecolabel.gif