Materiaalsoort van de verpakking


grune_punkt.jpgGrüne Punkt


Op veel verpakkingen die meertalig zijn, is het symbool van de "Grüne Punkt" te vinden. Dit symbool slaat op een inzamelsysteem in de meeste Europese landen dat de fabrikant daar verplicht tot terugname van de verpakking. Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die het product op de markt brengt, bijdraagt aan de financiering van de selectieve ophaling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. In deze landen wordt huishoudelijk afval gescheiden in verpakkingen enerzijds en restafval anderzijds).

Het Groene Punt-logo op een verpakking is geen sorteerinstructie. Het betekent niet dat de verpakking waarop het logo is afgebeeld, zal worden opgehaald en gerecycleerd. Het betekent evenmin dat de verpakking of het product is samengesteld uit recycleerbare materialen.

Voor Nederland, waar afvalinzameling niet op deze manier werkt, heeft dit symbool geen betekenis.

kunststofsymbool.gifHerkenningssymbool kunststof


Dit symbool met pijlen met een getal erin en vaak met letters is een identificatiesymbool voor kunststof. Het cijfer in het symbool geeft het soort kunststof volgens SPI-codering. Deze codering is in de VS op verschillende plaatsen verplicht, maar in Europa is het gebruik vrijwillig. De symbolen van de SPI zijn bedoeld voor identificatie (b.v. bij afvalscheiding) maar mogen niet als recyclingsymbool worden gebruikt. De nummers 1 t/m 6 staan voor de meeste gebruikte polymeren (1=PET, 2=HDPE, 3=PVC, 4=LDPE, 5=PP, 6=PS, 7 staat voor de overige kunststoffen).

Het symbool geeft slechts aan dat de kunststof kan worden gerecycled, maar niet dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een deel van de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen uit gerecycled plastic (meestal polyethyleen).

kringloop.gifPapier en karton kringloop


Het kringloopsymbool, vergezeld van de woorden papier karton kringloop, staat geregistreerd en mag uitsluitend staan op karton en papier dat gerecycled kan worden. Dit symbool is niet verplicht.

Het betekent dat de verpakking bij het oud papier kan.

Overigens zijn kartonnen verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen vaak voor een groot deel (70-85 %) gemaakt van gerecycled karton.

Het komt vaak zonder tekst voor op allerlei (kunststof) verpakkingen. Soms betekent het dat de verpakking is gemaakt van hergebruikt materiaal, maar vaak ook niet. Kortom, zonder de tekst ‘Papier-karton-kringloop’ heeft het logo weinig waarde.