Symbolen voor veilig gebruik


De gevaarsinformatie op het etiket wordt voorgeschreven door de wetgeving. Bij het vaststellen van het gevaar van een product, kan de leverancier tot de conclusie komen dat zijn product niet gevaarlijk is. Hij hoeft dan volgens de wet geen gevaarsinformatie te vermelden.

In veel gevallen wil de leverancier de gebruikers adviezen geven om ervoor te zorgen dat zijn producten veilig gebruikt worden. Zo is het bijvoorbeeld altijd aan te raden dat u was- en schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen bewaart. 

Voor niet-gevaarlijke producten hebben de leveranciers van was- en schoonmaakmiddelen afgesproken gebruik te maken van acht standaardpictogrammen en negen standaardzinnen om gebruikers te informeren. De leveranciers zetten op het etiket alleen de relevante symbolen voor veilig gebruik. Hierdoor kunt u in één oogopslag en zonder taalbarrière zien, waar u rekening mee moet houden. De symbolen worden in heel Europa op dezelfde manier gebruikt.