Voelbare gevaarsaanduiding


De wet- en regelgeving schrijft voor dat bepaalde consumentenproducten moeten worden voorzien van een voelbare waarschuwing moeten hebben.

De voelbare waarschuwing is een gelijkzijdige driehoek van 19 mm, die in reliëf op de romp van de verpakking is aangebracht. Op verpakkingen met een doorsnede of breedte groter dan 10 cm moeten 2 voelbare waarschuwingen tegenover elkaar aangebracht worden. De wet stelt verplicht dat de voelbare aanduiding voldoet aan de Europese Norm EN272.