Vrijwillige symbolen: Charter-logo


Het Charter voor duurzaam schoonmaken is een vrijwillig initiatief van Europese fabrikanten van was- en schoonmaakmiddelen. Bedrijven die zich hierbij aansluiten, werken voortdurend aan verbetering van veiligheid en welzijn van consumenten, klanten en werknemers, en vermindering van hun milieubelasting. Als ze dat willen, kunnen ze dit ook zichtbaar maken door op producten een Charter-logo te plaatsen.

 Charter2010_logo_NL.jpg

Het Charter is geen productkeurmerk, maar een methode om de managementprocedures te gebruiken om voortdurend te werken aan meer duurzaam ondernemen. Er is aandacht voor alle fasen van het product. Vanaf het maken, het gebruiken tot en met de afvalfase van het product. Lees hier meer over het Charter.