Gezondheidsaspecten van was- en reinigingsmiddelen


Het belangrijkste is om het etiket te lezen. Het etiket bevat aanwijzingen hoe u het beste met het product kunt omgaan. Op was- en schoonmaakmiddelen moet, net als op andere chemische producten, volgens de wet verplicht worden aangegeven of een product gevaarlijk is. De wet schrijft voor dat het gevaar van een product zoals het in de verpakking zit, wordt vermeld met een gevaarsymbool, waarschuwingszin en/of veiligheidsaanbeveling. Als u het product volgens de gebruiksaanwijzing verdunt in een emmer met water, dan is het gevaarsymbool niet meer van toepassing.

U kunt op verschillende manieren met een product in aanraking komen, namelijk via:

Ongelukken voorkomen
U kunt ongelukken met was- en schoonmaakmiddelen in het huishouden voorkomen door de volgende tips op te volgen:

  • Bewaar was- en schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen. Dit betekent hoog en/of achter slot en grendel. Ook als u het product gebruikt, moet u er op letten dat het buiten het bereik van kinderen blijft. Laat het was- of schoonmaakmiddel dus niet naast de emmer of op het aanrecht staan.
  • Een kinderveilige sluiting biedt geen garantie dat kinderen iets echt niet open krijgen, het maakt dit alleen moeilijker. Ook voor deze producten geldt dat u ze buiten het bereik van kinderen moet opbergen.
  • Ruim alles meteen na gebruik weer op. Sluit de fles of verpakking altijd meteen na gebruik en zet alles terug in de kast.
  • Bewaar producten altijd in de originele verpakking op een droge en koele plaats.
  • Verwijder nooit etiketten van het product.
  • Zorg dat het etiket goed leesbaar blijft.
  • Meng schoonmaakmiddelen nooit met elkaar.
  • Veel van deze adviezen staan ook op het etiket afgebeeld met handige symbolen.

EHBO
Het belangrijkste bij incidenten is dat u rustig blijft. Voor specifieke EHBO-maatregelen van de afzonderlijke producten moet u op het etiket kijken of de algemene veiligheidsinstructie van de producten bestuderen. U kunt hier maatregelen van algemene aard lezen.